top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

De Employee Journey bij VHGM: Waar Autonomie en Passie Samenkomen in de Energietransitie

Als je werkt bij VHGM betekent dit dat je een belangrijke spil bent in het succesvol laten verlopen van onze duurzame bodemenergie en aquathermie projecten. Als senior collega zorg je er als projectverantwoordelijke samen met jouw directe collega’s voor dat onze projecten op rolletjes lopen. Het uitdagende is dat je binnen deze projecten met verschillende disciplines, voor en met verschillende opdrachtgevers samenwerkt. Je vult de ruime kennis waarover jij beschikt aan met de kennis van jouw collega’s. Het ultieme doel is om de opdracht tot een succes te volbrengen. En weet je wat? Om je senior rol goed uit te voeren bieden wij jou net zoals iedereen binnen VHGM een passend groeipad aan om je blijvend te ontwikkelen. De employee journey wordt zo ook voor jou een uitdagende reis. In deze blog vertellen wij jou, aan de hand van een aantal pakkende voorbeelden, welke stations er gepasseerd kunnen worden.


“Van het gas af, betekent gas op de energietransitie”. Sebastiaan Boucher, medior projectleider, zei dit treffend. We weten ook dat we, om een project tot een succes te maken, niet alleen jonge pas afgestudeerde collega’s nodig hebben, maar ook collega’s met 5+ jaar werkervaring en reeds verworven kennis. Omdat de markt zich voortdurend evolueert en zich aanpast aan nieuwe ontwikkelingen, technologieën en inzichten, dient daar tegenover te staan dat in deze veranderende marktontwikkeling jij als persoon belangrijk bent en blijft. Niet alleen de ontwikkeling van de bijbehorende technische hard skills, maar ook hoe wij deze bij VHGM noemen onze human skills.


Wij weten dat ontwikkeling de sleutel tot succes is. Niet alleen voor jou, ook voor onze projecten. Wij hebben namelijk als motto dat mensen onze belangrijkste succesfactor zijn. Daarom hebben wij een plan met POWER ontwikkeld. Een plan dat staat voor Persoonlijke Ontwikkeling en Waardering in Eigen Regie! Daar zijn skills voor nodig. Human skills.


VHGM binnenstebuiten keren

Het groeipad dat alle collega’s bewandelen, is er één langs de weg van de employee journey. De employee journey is de reis die je als medewerker maakt binnen de organisatie en de stations die je dan aandoet, tussen onboarding en offboarding. Dit betekent dat je, zodra je start bij VHGM, met een ‘onboardingstraject’ de organisatie binnen 6 weken optimaal leert kennen. De eerste indruk is namelijk belangrijk en dat hopen we middels dit onboardingstraject te realiseren. Onze drie kernwaarden ‘Samen, Kennis en Passie’ zijn hierin een belangrijke spil. Samengevat zorgen deze kernwaarden voor een positieve werkomgeving waarin elk individu zijn of haar volledige potentieel kan benutten om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren. Het uiteindelijke resultaat is een goed doordacht en duurzaam plan voor de gebouwde omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemenergie en aquathermie.

Human Skills zijn jouw power skills

Het inzetten van onze kernwaarden geldt eigenlijk tijdens de rest van het groeipad binnen VHGM. Langs dit groeipad zul je ontdekken dat er voldoende ruimte is om je hard skills in te zetten en te ontwikkelen, maar ook de eerder benoemde human skills. Wat bedoelen wij met human skills?


De human skills zijn eigenlijk power skills en daarom passen ze perfect in ons plan POWER. Deze skills zijn gericht op de vaardigheden die inherent zijn aan jou als individu en die jou in staat stellen om op je best te presteren binnen jouw functie. We hebben het over skills met betrekking tot persoonlijke groei, ontwikkeling van vaardigheden, uitbreiden van capaciteiten en alles wat nodig is op het gebied van leiderschap, zakelijk inzicht, teamwerk en je probleemoplossend vermogen te laten groeien. Met andere woorden, het zijn de vaardigheden die jou energie geven om je taken goed te voltooien. Het draait dus allemaal om de persoon die de functie vervult en wat hij of zij nodig heeft.


Autonomie? Een belangrijke drijfveer

De online VHGM Academy zit tjokvol trainingen voor dat stukje leiderschap, persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerken, klantgericht werken, maar ook tref je er scans aan om je drijfveren helder te krijgen als blauwdruk over de drijfveren van VHGM.

Autonomie is een veelgebruikte competentie die we ook binnen VHGM gebruiken. Voor ons betekent het dat een collega weet wie hij of zij is, waar die goed in is en minder goed. Met de juiste stimulans en vrijheid zorgt autonomie voor een stuk eigenaarschap binnen onze onderneming. Wij vinden de mate waarin collega’s de vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en planning in hun werk belangrijk. Hierdoor leveren ze juist met passie een substantiële bijdrage aan de missie van VHGM en is niemand ooit uitgeleerd!


"Onze missie is deel uit te maken van de energietransitie, met als doel het behoud van een prettig leefklimaat"

Lilian Ryan, senior secretaresse laat als geen ander zien dat je je functie kunt verbreden. Zij heeft met enthousiasme de taak op zich genomen om niet alleen de VHGM Academy te onderhouden, maar ook haar collega’s te motiveren de trainingen, podcasts, webinars en scans te volgen of te maken. Zij weet dat door te investeren in persoonlijke ontwikkeling dit bijdraagt aan de groei, de kwaliteit van de dienstverlening en dat dit alles werkplezier oplevert.

De veranderende organisatie

Een prettig leefklimaat begint bij VHGM intern. Doen waar je goed in bent maakt je gelukkig. Het klinkt als de wereld ondersteboven, maar het geeft niet alleen de collega’s meer werkgeluk, ook draagt het bij aan het succes van VHGM. Dat zie je niet alleen in de succesvolle samenwerking met partners en projecten terug, maar ook intern.


Dick van Harlingen, Commercieel Directeur zegt treffend: ‘De organisatie verandert zodra er een nieuwe collega start.’ Daarom zetten we iedereen in waar hij of zij het beste floreert. Als senior betrekken we jou bijvoorbeeld graag erbij om mensen in hun kracht te zetten. Maar ook betrekken we je expertise bij ideeën en beslissingen op strategisch niveau en indien nodig de uitrol van deze ideeën en beslissingen.


Interne specialisatie is externe gereedschap

Collega Ineke van den Oever, senior-adviseur bodemenergie is niet alleen gespecialiseerd in het met haar collega’s opstellen van vooronderzoeken, haalbaarheidsstudies en ontwerpen voor open en gesloten bodemenergiesystemen, ook heeft zij zich gespecialiseerd in de juridische aspecten die bij deze klimaatsystemen komen kijken. Daarom is zij voorzitter van de juridische werkgroep bij onze Branchevereniging Bodemenergie Nederland. De werkgroep richt zich op de wet- en regelgeving op nationaal-, provinciaal-, gemeentelijk- en waterschapsniveau, met name rond het beleid en de vergunningverlening van bodemenergiesystemen. Ineke heeft met succes de cursus leidinggeven aan projecten gevolgd, deze training heeft haar meer vertrouwen gegeven in het uitoefenen van haar rol als voorzitter en senior-adviseur.


Binnen VHGM hechten we daarom veel waarde aan het creëren van ruimte voor collega's om zich op diverse gebieden te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn uitgebreid, aangezien onze dienstenportefeuille zeer divers is. Onze dienstverlening beperkt zich echter niet tot wat we momenteel bieden. We verwelkomen juist uitbreiding en verdieping van onze diensten, om ze interessanter te maken voor onze klanten en om ze beter aan te laten sluiten bij onze doelstellingen, kernwaarden en missie. Juist de connectie maken buiten VHGM biedt de mogelijkheid om tot uitbreiding en verdieping van onze diensten te komen.


Netwerk inzetten en vergroten

Het is eigenlijk gevraagd en ongevraagd je netwerk vergroten. Een netwerk dat van onschatbare waarde is voor het openen van deuren naar talloze mogelijkheden in zowel persoonlijke als professionele contexten. Het brengt unieke ervaringen, kennis en connecties met zich mee. Door actief deel te nemen aan workshops, seminars of beurzen creëer je namelijk actieve betrokkenheid. Betrokkenheid voor zowel jezelf als voor VHGM.

Jouw senior vaardigheden kun je binnen VHGM inzetten om je collega’s via interne kennissessies te voorzien van jouw kennis en kunde. Zelf kan je ook voor de troepen staan van externe kennissessies, workshops of seminars.


Zo heeft Hans van Hateren (geohydroloog en specialist bodemenergie) een interessante workshop gehouden tijdens Earth Science Career Event aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.


Dick van Harlingen was te gast bij het online tv-programma ‘Energy Transition Thursday’ van het YouTube kanaal CirclNl om samen met andere specialisten de vraag ‘Wat is er nodig om Aquathermie op te schalen?’ te beantwoorden.


Rauwe techniek gemixt met menselijke factor

Bij VHGM zetten wij niet alleen bodemenergie en aquathermie in de spotlight. Juist de mensen die zich daar dagelijks voor inzetten. Het is de perfecte mix die de menselijke factor laat zien, gemixt met de rauwe techniek.


Wil jij je 5+ jaar werkervaring en passie inzetten en je kennis inzetten en verbreden? Wil je in een laagdrempelig familiebedrijf werken en samen met 20+ collega’s stappen maken om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving?


Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier om onze vacatures te lezen. Staat jouw vacature er niet bij en heb je een geniaal idee om bij te dragen aan onze missie? Een open sollicitatie is ook altijd welkom. Je kunt contact opnemen met onze Recruiter, Randy de Wit via recruitment@vhgm.nl of via 06-39115171. Hopelijk zien we jouw sollicitatie snel tegemoet!

19 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page