top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Bodemenergie op het Earth Science Career Event

Nu de energietransitie steeds meer voet aan de grond krijgt en de gebouwde omgeving steeds meer gekoppeld wordt aan Bodemenergie, vinden we het bij VHGM belangrijk om jonge geo-wetenschappers kennis kunnen laten maken met deze interessante techniek. Juist de combinatie van de fysieke samenstelling van de aarde en de verduurzaming van onze leefomgeving maakt het werken in de Bodemenergie zo interessant. 

Op 17 februari zal VHGM tijdens het Earth Science Career Event aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (De Boelelaan 1085) in de middag een workshop geven met als thema ‘Het succesvol inzetten van Bodemenergieplannen’. Tijdens deze interactieve workshop krijgen de studenten voorbeelden van plannen die door VHGM succesvol zijn uitgerold in Hoofddorp en Helmond. Ook gaan de studenten zelf aan de slag met deze plannen. Ze zullen ontdekken dat met een bodemenergieplan de doelen planmatig in perspectief worden gezet, zodat met zo’n plan het uitrollen van verduurzaming van wijken efficiënter wordt. Er worden namelijk op deze manier inzichten gecreëerd en nuttige regels toegekend. Zeker omdat er in verschillende wijken en/of gebieden in de ondergrond grote drukte ontstaat, met al reeds afgegeven vergunningen, met als gevolg (toekomstige) interferentie en overlap tussen systemen. Interesse? Schrijf je hier snel in!

Wie het eerst komt, die het eerst pompt?

Het werken met Bodemenergie vergt een multidisciplinaire aanpak waarbij kennis van de aquifers en scheidende lagen, de techniek, grondwaterkwaliteit en de juridische beperkingen en mogelijkheden alle hard nodig zijn om het bodemenergieplan tot een succes te maken.

Kortom, alle technische en juridische kennis komt hier samen waar het aanstormend talent zich op kan storten. Wij zijn van mening dat met de toenemende drukte in de ondergrond het daarom noodzaak is hier zo efficiënt en eerlijk mogelijk mee om te gaan. Dus niet “wie het eerst komt, die het eerst pompt”, maar toegang tot bodemenergie voor zowel huidige als toekomstige gebruikers en met oog voor omgevingsbelangen als natuur en grondwaterkwaliteit. 

Uitermate geschikte bodem

Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat bodemenergie niet meer is weg te denken in de energietransitie! De Nederlandse bodem leent zich uitermate goed voor het lokaal duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Voor een energieneutrale toekomst zijn er collega’s nodig, die zich willen inzetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

In de interactieve workshop wordt kennis toegereikt over het efficiënt inzetten van bodemenergie. Vervolgens gaan de cursisten in een casus verschillende scenario’s in QGIS uitwerken. In een groep worden de gekozen scenario’s en regels gepresenteerd en ontvangt de beste groep een prijs!

Zie jij toekomst in de Bodemenergie?

Ben jij of ken jij iemand wiens duurzame hart hier sneller van gaat kloppen? Hans van Hateren, MSc (Geohydroloog en Specialist Bodemenergie bij VHGM) en Wessel Sikking, MSc (Geohydroloog en Junior Specialist Bodemenergie bij VHGM) zitten samen de workshop vol enthousiasme en passie voor. 

Hans heeft grote interesse in de verduurzaming van Nederland. De combinatie van de mogelijkheden met betrekking tot toepassing van zijn sedimentologische kennis binnen open Bodemenergiesystemen maakt het werken van VHGM uitdagend. 

Kort alles op een rij:

  • 17 februari 2023 | 09:00 tot 18:30 (start van de ‘Closing Celebrations’)

  • Vrije Universiteit Amsterdam

  • De Boelelaan 1085

  • De VHGM Workshop ‘Het succesvol inzetten van Bodemenergieplannen’ zal plaatsvinden in de middag.

  • Schrijf je hierin voor het event: https://sald.nl/inschrijven-22-23/


31 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page