top of page

Recensies

Klanttevredenheid is één van de belangrijkste graadmeters van kwaliteit binnen VHGM.

"Wij proberen de verwachtingen van de klant en het daadwerkelijke resultaat zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen."

Tevreden klanten aan het woord

Kracht van Boven – Warmte uit de Diepte

Onze kerk en het daaronder gelegen Fundament worden warm gehouden door water dat diep uit de grond komt. Dat water wordt afgekoeld en de warmte gaat onze vloer in. De warmtepomp werkt met elektriciteit die door zonnepanelen op het kerkdak wordt opgewekt. Wij houden warme voeten en een koel hoofd. Het systeem is bedacht door VHGM en daar zijn wij heel tevreden over.

Sebastiaan Knepper - gemeente Delft

‘Wij werken al ruim 5 jaar samen met VHGM, van hoog-over beleid over bodemenergie in de gemeente tot aan de kleinste meldingen & vergunningen. Wij zien VHGM als kundig, snel en meedenkend en willen deze samenwerking nog graag voortzetten.’

Wij ervaren ingenieursbureau Van Harlingen Grondwater Management B.V. (VHGM) als een betrouwbare relatie. Altijd snel reagerend en meedenkend met kennis van zaken. Deze korte lijnen maken samenwerken prettig en efficiënt.

Wij ervaren ingenieursbureau Van Harlingen Grondwater Management B.V. (VHGM) als een betrouwbare relatie. Altijd snel reagerend en meedenkend met kennis van zaken. Deze korte lijnen maken samenwerken prettig en efficiënt.

M. Gorter, 
PJ Milieu bv

Ondertussen werkt PJ Milieu B.V. al meer dan 10 jaar naar grote tevredenheid samen met VHGM. In opdracht van VHGM bemonsteren en voeren wij veldmetingen uit aan grondwater van toekomstige en bestaande KWO-systemen. Daarnaast verzorgt VHGM voor PJ Milieu B.V. ontgassingsdrukberekeningen en het opstellen van ionenbalansen.

Voor PJ Milieu B.V. is kwaliteit van de uit te voeren onderzoek en aan te leveren informatie erg belangrijk. Hierin blijkt VHGM een betrouwbare partner. Ook de vakkennis van de verschillende medewerkers bij VGHM is voor ons bedrijf erg belangrijk. Hierdoor is het mogelijk gebleken om op snelle wijze diverse problemen bij KWO-systemen op te kunnen lossen.

Recensie Doper Vintis

"VHGM heeft 20 jaar deskundige ervaring in het onderzoeken, ontwerpen, adviseren en beheren van innovatieve Bodemenergie- en Aquathermiesystemen"

Sinds jaren voert VHGM voor Duinwijck advieswerkzaamheden uit met betrekking tot open broninstallaties en collectieve gesloten bodemwarmtewisselaars. Daarnaast werken wij intensief met VHGM samen aan het ontwerp van volledige bodemenergiesystemen, waarbij het bovengrondse deel (de energiecentrale) en de broninstallatie voor de opdrachtgever als een integraal ontwerp wordt uitgevoerd. Ook het optimaliseren van bestaande bodemenergiesystemen wordt op deze wijze gezamenlijk aangepakt. De deskundigheid en gedegenheid waarmee VHGM werkt en de flexibiliteit ten opzichte van soms zeer diverse projecten, zorgt steeds opnieuw voor een prima resultaat.

B. Lankhoorn, 
Schouten Techniek

Van Harlingen is voor Schouten Techniek een betrouwbare partner die ons al vele jaren ondersteunt met het ontwerpen van open bronsystemen. Wij ervaren VHGM als een prettig bedrijf die snel schakelt en zeer betrokken deelneemt aan onze WKO projecten. In onze samenwerking komen wij gezamenlijk tot de beste prijs/kwaliteit verhouding waarin onder andere de prestatie en betrouwbaarheid van het bronsysteem een grote rol speelt. Van Harlingen heeft ook voor het project Slachthuisterrein te Haarlem aan ons projectteam deelgenomen. Naast het maken van de effectenstudie en het bronontwerp hebben zij ook de uitvoering op locatie op een succesvolle wijze begeleid. Daarnaast heeft VHGM voor ons  overleg gevoerd met de gemeente en hebben wij toestemming gekregen om het benodigde leidingwerk onder de openbare weg door te mogen leggen.

Recensie Duinwijck

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page