top of page
Wij helpen en ondersteunen gebouweigenaren de energiebalans optimaal te houden met als resultaat het hoogste rendement

Gebouweigenaren

Wij helpen en ondersteunen gebouweigenaren de energiebalans optimaal te houden met als resultaat het hoogste rendement

Het beheer van het klimaatsysteem is van cruciaal belang. Niet alleen voor het behouden van de energiebalans, maar ook voor het behouden van het hoge rendement van het systeem. Beheren betekent dat je preventief bezig bent met het voorkomen van problemen in de toekomst. Daarnaast is het periodiek monitoren belangrijk om aan de eisen van de provincie (bevoegd gezag) te voldoen (vergunning). Het systeem werkt namelijk op alle aspecten het meest optimaal bij het jaarlijks goed beheren en sturen van de installatie. Als gebouweigenaar vraag je jezelf vast af welke aspecten er tijdens het beheren van het klimaatsysteem aan bod komen?  
  

Als specialist weten wij als geen ander hoe een duurzaam klimaatsysteem aangedreven door Bodemenergie en Aquathermie werkt en wat het nodig heeft om in de toekomst het hoge rendement af te blijven geven zoals beloofd in de ontwerpeisen. Wij weten dat energiebalans een belangrijk gegeven is. Ieder klimaatsysteem moet draaien met een bepaalde mate van balans. Het zorgt ervoor dat het systeem optimaal functioneert, maar ook is het een wettelijke verplichting om periodiek te keuren. De regel hiervoor is dat wat het systeem aan warmte en koude onttrekt ook weer teruggebracht dient te worden tot de mate van balans die is vastgelegd in de vergunning. Met kennis van zowel de energiecentrale als de bronnen beschikken we over een integrale visie en aanpak om goed beheer te kunnen verrichten.  
  

Voldoet het systeem nog aan de ontwerpeisen? 

Een ander belangrijk aspect tijdens het monitoren is dat er wordt vastgesteld hoe het bodemenergiesysteem functioneert, dit vergeleken met de ontwerpeisen. Als voorbeeld wordt gekeken naar het functioneren van de warmtepomp, de circulatiepompen en wordt gekeken of de brontemperaturen voldoen aan de ontwerpcriteria.  
 
Waarom dit monitoren zo belangrijk is, is omdat uit onderzoek is gebleken dat bij gebrek aan goede monitoring, toch meer elektriciteit en/of gas wordt gebruikt dan berekend in het ontwerp. Wij zien door onze kennis waar het systeem bijsturing nodig heeft. Anticiperen is vooruitzien!  

  

Preventieve kwaliteitsbewaking 

VHGM zorgt voor vroegtijdige detectie van risico’s en geeft advies hoe het systeem bij te stellen zodat het wel correct functioneert. Want een correct functionerend klimaatsysteem bespaart en gaat langer mee!  

  

Het VHGM ontzorgpakket 

Voor gebouweigenaren hebben wij een ontzorgpakket waarbij wij de handelingen en het contact overnemen om aan de wettelijke eis te voldoen. 

​ 

Wat houdt dit ontzorgpakket in?  

1) Het optimaal functionerend houden van het systeem 

2) Periodieke monitoring 

3) Het toepassen van preventief beheer  

4) Inzetten van optimalisatiekansen 

5) Het bewaken van alle verplichtingen vanuit de diverse vergunningen 

6) Het testen van de klimaatinstallatie 

7) Vijfjaarlijkse rapportage naar het bevoegd gezag (provincie) 

8) Jaarlijkse beheerrapportage vanuit de Waterwet 

9) Goed onderhoud van de data van het systeem 

10) Afstemmen van de installatie op het daadwerkelijk gebruik 

11) Ondersteuning als het systeem niet goed functioneert

Het beheer van het klimaatsysteem is essentieel voor zowel energiebalans als optimale prestaties

Kies voor het VHGM ontzorgpakket. Kies voor een goed functionerend klimaatsysteem 

Energiebalans betekent hoog comfort 

Samen (-werken) is voor ons een belangrijke kernwaarde. Het optimaliseren van een duurzaam klimaatsysteem betekent voor ons investeren in en duurzame relatie met jou als beheerder. Wij geven als kennisspecialist adviezen zodat met (kleine of grote) aanpassingen het klimaatsysteem blijvend blijft werken. Energiebalans betekent hoog comfort voor de eindgebruiker. 

​ 

Daarnaast is het ook belangrijk dat met regelmaat de balans wordt opgenomen of dat de afstemming nog klopt met het daadwerkelijke gebruik. Anticiperen op de vraag of de warmte en koude vraag nog steeds hetzelfde is, is daarmee een belangrijk punt van aandacht. 

​ 

Ook als het klimaatsysteem niet goed werkt, hebben wij de tools en kennis in huis om ondersteuning te bieden in de weg terug naar een goed werkend systeem. Ons team aan specialisten heeft zowel kennis van het ondergrondse (open bodemenergiesysteem, de bron) en het bovengrondse deel (energiecentrale, de technische ruimte, warmtepomp).  

​ 

Maak een afspraak 

Kom in contact met een team van specialisten die samen met jou als gebouwbeheerder samenwerkt.  

Een team van specialisten staan voor je klaar

Sebastiaan Boucher
Dick van Harlingen

Blogs in het teken van gebouwenbeheer

Ondergronds inzicht voor een geordende ondergrond

Kabel- en leidingregistratie (WIBON)

In een tijd waarin de ondergrondse ruimte steeds zwaarder belast wordt door een groeiend aantal kabels, leidingen, netten en netwerken, is een gedegen registratiesysteem van vitaal belang om schade en calamiteiten te voorkomen. Als verantwoordelijke netbeheerder heeft VHGM de taak om zorgvuldig alle ondergrondse infrastructuren binnen hun beheersgebied te registreren. Deze registratie is niet alleen een verplichting vanuit de overheid, maar dient ook als essentieel instrument voor het beheer en de veiligheid van de ondergrondse ruimte.

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page