top of page
Wij helpen je project van een plan naar een goed werkend duurzaam klimaatsysteem

Projectontwikkelaars

Wij helpen je project van een plan naar een goed werkend duurzaam klimaatsysteem

Energie, een groot vraagstuk voor iedere ontwikkelaar! Welke duurzame bron gaat jouw ontwikkeling straks gasloos verwarmen en hoe zit het met de koeling? Welke energieopwekking is op deze locatie mogelijk en hoe treft dit de eindgebruikers?   

Met onze technische, juridische en financiële kennis helpen wij ontwikkelaars in de oplossing voor hun energievraagstuk: 

  1. Outsourcen – wij helpen met de uitvraag en de selectie van een Energy Service Company (ESCo) met als doel dat een robuuste, efficiënte en betrouwbare installatie ontworpen en geleverd wordt met het oog op tevredenheid bij de eindgebruiker, ontwikkelaar en exploitant.   

  2. Coöperatie – met behulp van het stichten van een coöperatie kan vanuit dit orgaan de investering worden gedaan om de installatie te ontwerpen, realiseren en te beheren.  

  3. Bewonersinitiatief – Bewoners welke voornemend zijn in het aanleggen van een warmtenet ondersteunen we van haalbaarheid tot realisatie.   

Wij ontzorgen als ervaren adviseur jouw duurzame bouwproject op het gebied van technische, juridische en financiële onderdelen 

Van het gas af, betekent samen gas geven op de energietransitie!

VHGM staat voor samenwerken en het toevoegen van technische, juridische en financiële kennis binnen onze projecten. Wij zien een grote toegevoegde waarde in het werken met bouwteams met gelijke normen en (kern)waarden. Wanneer het team op elkaar afgestemd is zien we namelijk de volgende voordelen: 

  • Door middel van goed onderzoek, goede afstemming tussen de installateur en VHGM, kunnen de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt wat zich terugbetaalt in zowel investering, exploitatie als levensduur.  

  • Het selecteren van een bouwteam in een vroeg stadium zorgt voor meer tijd in de planning. De tijdsdruk die hiermee afneemt betaalt zich vaak terug in efficiëntie en een goede doorgang.  

  • In samenspraak met VHGM wordt de juiste partij geselecteerd. Hierbij wordt gelet op ervaring, passie voor de techniek, prijs en kwaliteit van beheer.  

  • Indien mogelijk vervangen we grote aanbestedingsprocedures voor korte selectieperiodes.  

  • Bovenstaande zorgt dat de ontwikkelaar eerlijke prijzen betaalt, investeert in een betrouwbaar systeem en de eindgebruiker wordt beschermd.  

 

Nieuwsgierig hoe VHGM te werk gaat om jouw ontwikkeling te verduurzamen? We komen graag in gesprek of geven een presentatie over onze aanpak.  

Een team van specialisten staan voor je klaar

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page