top of page

Het team van VHGM

Samen met Bodemenergie en Aquathermie richting een gebouw- en energiebewust leefklimaat

Ing. Mark van Harlingen

Eigenaar, Civiel ingenieur

Leidsevaart 580

2014 HT Haarlem (N-H)

T  +31 (0) 23 584 11 22

M +31 (0) 6 53 33 37 36

E  stefvanharlingen@vhgm.nl

I   www.vhgm.nl

Bij VHGM kan ik mijn passie voor techniek volledig kwijt. Het spreekt mij aan dat Bodemenergie en aquathermie raakvlakken hebben met verschillende disciplines in de techniek.Bodemenergie en aquathermie zijn onderdeel van het gasloos maken van Nederland maar zeker ook andere landen om ons heen. Het gebruiken van lokale bronnen dicht bij huis welke voor iedereen beschikbaar zijn. Door de velen veranderingen ontwikkelingen en uitvindingen is de energiemarkt zeer interessant. Daarnaast komt er continue nieuwe wetgeving, exploitatievormen en verandering in de kostprijs. Dit vergt dat de zeilen bij VHGM continu dienen te worden bijgesteld.Om samen met mijn collega’s Nederland verder te kunnen helpen, dat maakt mij trots

Ing. Mark van Harlingen

Leidsevaart 580

2014 HT Haarlem (N-H)

t  +31 (0) 23 584 11 22

i   www.vhgm.nl

d

e

+31 (0) 88 42 56 406

Specialiteiten:

Open bodemenergiesystemen

Warmtenetten

Energiecentrales

Projectleider

Word jij onze nieuwe collega?

De laatste blogs

Duurzaam

Betrokken

Toekomstgericht

Energiek

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page