top of page

Samen maken wij de transitie naar duurzame, lokale en innovatieve energieoplossingen

Dit mooie resultaat bereiken we door middel van de volgende kernwaarden:

VHGM Bodemenergie en Aquathermie homepagebanner.png

Samen

Met een betrokken team, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met elkaar en met de klant om een goed resultaat voor het project en de omgeving te bereiken.

Kennis

Ervaring, onderzoek en innovaties passen wij toe in onze projecten. Het maken van reflecties en evaluaties geven diepgang in het naar voren halen van onze kennis en in te zetten in nieuwe activiteiten.

Passie

Passie voor techniek en duurzaamheid. Het bedenken en realiseren van innovatieve oplossingen om techniek met duurzaamheid te combineren.

Kernwaarden VHGM
VHGM is een praktijkgericht ontwerp en a

Gerechtvaardigd tegenover mens en milieu

De beschikbaarheid van de bodem en grondwater is, net als overige grondstoffen, niet oneindig en dus is dit een schaars goed. Bij systemen die hiervan gebruik maken, achten wij het van groot belang dat de gevolgen met zorg afgewogen worden. Het gebruik van de bodem en grondwater moet dan ook gerechtvaardigd zijn tegenover mens en milieu, zowel in het heden als voor toekomstige generaties.

 

Innovatieve technieken

Door het gebruik van innovatieve technieken, een pragmatische en slagvaardige aanpak en een hoog kwaliteitsniveau streeft VHGM ernaar om met haar kennis over de bodem de samenleving in staat te stellen de bodem duurzaam te gebruiken. 

Missie

"Onze missie is deel uit te maken van de energietransitie, met als doel het behoud van een prettig leefklimaat"

_MTW1837.jpg

Van zolderkamer naar een team van ruim 20 kennisspecialisten

Bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. Kennis van de bodem en innovatieve bodemenergiesystemen, waren voor Stef van Harlingen genoeg ingrediënten om op 5 december 2002 te starten met zijn eigen adviesbureau VHGM. Vandaag de dag worden door ruim 20 kennisspecialisten de realisatie van plan tot klimaatsysteem letterlijk tot diep in de bodem uitgezocht. 

Driekoppig management

VHGM is niet alleen een specialistisch advies- en ingenieursbureau op het gebied van Bodemenergie en Aquathermie, ook is het een familiebedrijf. Zoons van een ingenieur in het adviesvak, zorgde ervoor dat Dick in 2015 en later in 2017 ook Mark hun passie voor civiele techniek kon vertalen in een uitdagende functie binnen het bedrijf. Later groeide deze rollen uit tot mede-eigenaar en telt VHGM niet alleen een driekoppig management, maar is hiermee de bestendigheid en de toekomst van het bedrijf gewaarborgd.  

Samen naar meer werkgeluk

De pragmatische kijk op de techniek, waarin VHGM zoveel mogelijk kwaliteit en kennis wil toevoegen aan de projecten en advisering, draagt daardoor bij aan de samenwerking van een veelzijdig en kundig team van specialisten met kennis over (geo-)hydrologie, civiele techniek, installaties en energie. 

Werkgeluk is voor VHGM belangrijk waarin duurzame relaties worden aagegaan. In de gehele werkervaring die ieder bij VHGM opdoet is er extra aandacht voor zelfontwikkeling (autonomie), uitdaging (competentie) en een goede sfeer (samenspel).  

"Samen met Passie onze Kennis overdragen op het gebied van Bodemenergie en Aquathermie is de beste uitleg van onze drie kernwaarden"

Onze kernwaarden zit in ons DNA 

VHGM wordt gedreven door een droom en een missie om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Dit voor nu en in de toekomst. Maar hoe zet je deze droom op een natuurlijke, maar effectieve wijze om in actie? Welke kernwaarden zijn belangrijk en wat doet VHGM om het talent in de organisatie blijvend te activeren?

Het DNA van VHGM staat in dit geval voor de kern van de organisatie. DNA dat gevormd wordt door de cultuur, de mensen, de gewoontes en de manier van communiceren.

 

VHGM werkt met maximale inzet Samen, met Passie en Kennis aan bodemenergie en aquathermie projecten. Met als ultieme doel: een duurzame samenleving zonder aan comfort te hoeven inleveren. Hard werken dat afgewisseld wordt met fun, een gezellige sfeer en een potje tafelvoetbal.

VHGM is een praktijkgericht ontwerp en a

Leer ons team kennen

Van Harlingen Grondwater Management-23.jpg
DNA

"Werken bij VHGM is met passie werken met ruimte voor fun"

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page