top of page
Met Bodemenergie en Aquathermie richting een duurzame toekomst

Samen met Bodemenergie en Aquathermie richting een duurzame toekomst

Samen is het fundament voor een klimaatvriendelijke gebouwde omgeving

Een grote uitdaging in deze tijd is de klimaatverandering. Er is daarom dringend een oplossing nodig naar alternatieve manieren die niet alleen gericht zijn op energieproductie, maar ook voor het duurzaam verwarmen en koelen van de gebouwde omgeving. Om een bijdrage aan de oplossing te leveren deelt VHGM met passie haar kennis om deze uitdaging samen met gebouweigenaren, de overheid en andere samenwerkingspartners aan te gaan.  

 

De herontwikkeling van Nederland naar een fossielvrije gebouwde omgeving vraagt om een oplossingsgerichte en grootschalige aanpak. Een aanpak waar kennis van klimaatvriendelijke technieken zoals Bodemenergie en Aquathermie als fundament wordt gebruikt, om deze ambitie te voltooien. Samen kunnen wij dit fundament diep in de bodem leggen en op deze manier een grote bijdragen leveren aan het in standhouden van de natuur en de wereld. 

Samenwerkingspartners

Slagvaardige aanpak voor enkele woning tot hele woonwijk

Samenwerkingspartners

Graag voegen wij met passie onze kennis toe aan jouw duurzaam project. Of het nu gaat over een enkele woning of een hele woonwijk, door onze ruime kennis op gebied van Bodemenergie en Aquathermie - zowel ondergronds als bovengronds - kunnen wij antwoord geven op vragen op technisch, juridisch en financieel vlak.

Wij werken graag samen met partijen die over aanvullende kennis beschikken. Hierdoor ontstaan voor elk project innovatieve en unieke oplossingen.

Gebouweigenaren

Door de juiste aandacht, ontstaat periodieke en preventieve monitoring van het systeem

Gebouweigenaren

Door de warmte en de koude vraag van het gebouw zelf te regelen, sta je als gebouweigenaar vooraan in de energietransitie. De volgende stap is deze energievoorziening goed te beheren om zo risico's te verkleinen en het klimaatsysteem optimaal tot zijn recht te laten komen. Onvoorziene kosten is het laatste waar je als gebouweigenaar op zit te wachten. 

Naast de verplichte rapportage van het klimaatsysteem aan het bevoegd gezag (de gemeente), vergroot je door inzicht en monitoring  de juiste werking van het systeem voor een optimaal resultaat. Zowel boven- als ondergronds.

afbeelding-mei-architechten-1024x653.jpg
Gemeente en Overheid

Ondersteuning met het onderzoeken naar de rol van Bodemenergie & Aquathermie 

Overheid

Richting geven aan de energietransitie, betekent dat overheden weten welke mogelijkheden er zijn en wat er past binnen de geldende regels van bijvoorbeeld de gemeente. 

Overheden hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Maar hoe zorg je er bijvoorbeeld als gemeente voor dat er daadwerkelijk woningen van het gas af gaan? Welke rol pak je op? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Welke mogelijkheden zijn er en hoe weeg je af wat voor jouw gemeente het beste past?

afbeelding-mei-architechten-1024x653.jpg

Wij nemen met de nodige kennis het duurzame aspect van het project over

Projectontwikkelaars

Duurzaam de gebouwde omgeving met Bodemenergie & Aquathermie voorzien van warmte en koude is vandaag de dag niet meer weg te denken. Bij het maken van de juiste keuzes geven wij met de juiste kennis adviezen voor een passend duurzaam klimaatsysteem. 

Wij kijken niet alleen naar de technische oplossingen, de risico's, maar ook wat de financiële consequenties zijn. 

Wij denken proactief mee van plan naar een goedwerkend en duurzaam klimaatsysteem. 

Projectontwikkeling VHGM

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page