top of page

Leer over de rol van de gemeente en duurzame sturingsmiddelen

Ontdek welke kansen bodemenergieplannen bieden in de energietransitie

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen

Het Parijsakkoord is getekend en met de vastgestelde doelen in de Transitievisie Warmte om voor 2030 een groot deel van gemeentes aardgasvrij te krijgen, is de weg naar 2050 een compleet energieneutrale gemeente ingezet. Hiermee zijn de ideeën uitgewerkt. Het is daarom nu tijd voor concrete stappen. 

Bodemenergie is in de uitvoering met andere fossielvrije energievoorzieningen een belangrijke techniek om in te zetten. Een bodemenergieplan draagt bij aan een efficiënt gebruik van Bodemenergie. Hoe zorg je dat dit plan een meerwaarde biedt voor een wijk/gebied. Zeker als het te technisch is, lijkt hulp binnen de gemeente en bij de projectontwikkelaars lastig te vinden te zijn. 

 

Een plan met inzichtelijke handvatten

Een bodemenergieplan zet de doelen planmatig in perspectief. Het werkt in het uitrollen van de verduurzaming van de wijken versnellend. Met een bodemenergieplan creëer je inzicht. Zeker omdat er in verschillende wijken en/of gebieden in de ondergrond grote drukte ontstaat, met al reeds afgegeven vergunningen, met als gevolg (toekomstige) interferentie en overlap tussen systemen. Een bodemenergieplan biedt veel kansen, welke dat zijn lees je in het whitepaper.

Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

In het whitepaper, geschreven door Dick van Harlingen, Ineke van den Oever en Hans van Hateren wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten:

1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

2. Wat is een bodemenergieplan?

3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen?

4. Wie zijn er bij betrokken?

5. Wat zijn de werkbare beleidsregels?

6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan?

7. Wat is de rol van de gemeente?

8. Welke koppelkansen en samenwerken?

Download het whitepaper

Als je na het lezen van het Whitepaper contact wenst met ons, laat dan hier je telefoonnummer achter:

Whitepape Bodemenergieplannen

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page