top of page

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame en energiezuinige klimaatvriendelijke manier van verwarmen en koelen. Bodemenergie haalt namelijk het grootste gedeelte van de energie uit de bodem. Dit komt doordat met bodemenergie gebruik wordt gemaakt van een constante temperatuur in de bodem, wat weer gunstig is voor de afwisselende levering van warmte en koude door de temperatuurverschillen van de seizoenen. Wat bodemenergie zo uniek maakt, is dat de warmte en de koude worden opgeslagen in de bodem. Door het slim inzetten van deze techniek wordt er op een schone en duurzame wijze energie uit de lokale omgeving benut, zonder misbruik te maken van het milieu. 

 

De potentie van bodemenergie is groot. Behalve dat bodemenergie naast zonne-energie de meest efficiënte vorm van duurzame energie is, is er minder bovengrondse ruimte nodig. Je maakt namelijk gebruik van de bodem. In één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, is een techniek die de ruimte efficiënt benut zeer waardevol te noemen.

 

Binnen de bodemenergie wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen systemen; gesloten en open systemen. VHGM is gespecialiseerd in het ontwerp van beiden typen systemen.

 

Open bodemenergiesysteem (OBES)

Bij een open bodemenergiesysteem wordt gebruikgemaakt van grondwater dat onttrokken en geïnfiltreerd wordt in twee bronnen. De meest gangbare uitvoering is het doublet. Een systeem dat bestaat uit een horizontaal gescheiden koude- en warme bron. Voor verwarming wordt in de winter warm water uit de bron opgepompt. Vervolgens wordt afgekoeld water weer teruggepompt in de koude bron. Op deze manier ontstaat er een thermische batterij en is koude beschikbaar voor de zomer en warmte voor de winter.

 

Voor het koelen wordt in de zomer koude gebruikt uit de koude bron en wordt het opgewarmde water in de warmtebron opgeslagen tot er wederom een warmtevraag vanuit het gebouw ontstaat. 

 

Grote gebouwen zoals scholen, appartementencomplexen, tuinbouw, de agrarische sector, utiliteiten zoals winkelcentra en ziekenhuizen zijn uitermate geschikt voor een open bodemenergiesysteem.

 

Gesloten bodemenergiesysteem (GBES)

Voor enkele woningen, kleinere appartementencomplexen of een klein tot middelgroot kantoor is een gesloten bodemenergiesysteem vaak het meest geschikt. Door een systeem van kunststof leidingen, waardoor een medium van water of water met antivriesmiddel loopt, wordt in de winter door middel van geleiding warmte onttrokken uit de bodem. Vervolgens wordt deze onttrokken warmte met een warmtepomp opgewaardeerd tot bruikbare temperaturen voor het afgiftesysteem binnen de woning. Bij een GBES blijft het medium binnen de leidingen, er vindt dus uitwisseling van grondwater plaats en de kans op milieuvervuiling is minimiem. In de zomer levert een GBES in feite gratis koeling. Er is dan geen afwaardering van temperatuur benodigd door de waterpomp. De enige elektrische energie die dan extern dient te worden toegevoegd is de energie van de bronpomp die de circulatie op gang houdt. In de praktijk wordt zo een efficiëntie tussen 99% en 99,5% bereikt. 

Een goed ontwerp houdt rekening met de werking van de installaties, de omgeving en het behoud van een prettig woon-, werk- en leefklimaat. Met een team van experts staat VHGM klaar om u meer te vertellen over wat bodemenergie voor u kan betekenen. Bodemenergie past perfect in het plaatje van de energietransitie om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen.

OBES
GBES

Open Bodemenergiesysteem

Bodemenergie banner 1.png

Gesloten Bodemenergiesysteem

GBES Bodemenergie banner .png

Met een betrokken en specialistisch team, werken we met elkaar om een goed resultaat voor het project en de omgeving te bereiken

Onze specialisten in open en gesloten bodemenergiesystemen

Milan de Blok.png

Milan de Blok MSc.

Geohydroloog - Gesloten Bodemsystemen

Van kleins af aan heb ik een grote interesse gehad in de natuurlijke wereld, hoe deze werkt 

Dick van Harlingen.jpg

Ing. Dick van Harlingen

Eigenaar, Civiel ingenieur

We kunnen allemaal als individu een hoop bereiken wanneer we onze talenten gebruiken.

Van Harlingen Grondwater Management-11.j

Wilmer Roest, MSc.

Geoloog - Gesloten Bodemsystemen

Als geoloog heb ik een fijn afgestelde antenne voor het verleden. Maar in plaats van in het ...

FAQ bodemenergie

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page