top of page
Wij streven altijd naar het verbeteren en waarborgen van onze dienstverlening. Kwaliteit dragen wij  om deze doelen te halen daarom ook hoog in het vaandel. De kwaliteitsborging bij VHGM wordt gewaarborgd door de volgende certificeringen:

Kwaliteit

Wij streven altijd naar het verbeteren en waarborgen van onze dienstverlening. Kwaliteit dragen wij  om deze doelen te halen daarom ook hoog in het vaandel. De kwaliteitsborging bij VHGM wordt gewaarborgd door de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001:2015

Toepassingsgebied:

Voorbereidend geohydrologisch onderzoek, ontwerpen van en advisering over WKO-installaties en bijbehorende distributiesystemen voor woningbouw en utiliteitsbouw.

VHGM is KIWA gecertificeerd ISO 9001
Bekijk hier ons ISO 9001 certificaat

BRL 11000 protocol 11001

Procescertificaat:

Ontwerp, Realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystememen

 

Toepassingsgebied:

Protocol 11000: Ontwerp, realisatie, beheer ondergrondse deel bodemenergiesystemen.

Scope 1a: ontwerp van open systemen
Scope 1b: ontwerp van gesloten systemen
Scope 2a: detail engineering van open systemen

Scope 2b: detail engineering van gesloten systemen
Scope 4a: beheer en onderhoud van open systemen

BRL 11000 protocol 11001
Bekijk hier ons BRL 11000 certificaat

BRL 6000-00 en de delen BRL 6000-21

Procescertificaat 6000-21:

Ontwerp, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen.

 

Toepassingsgebied:

Subdeelgebied 4 : Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot)

Subdeelgebied 6: Beheer van de Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot)

InstallQ-logo certificering
Bekijk hier ons BRL 6000-00/21 certificaat

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page