top of page
Wij streven altijd naar het verbeteren en waarborgen van onze dienstverlening. Kwaliteit dragen wij  om deze doelen te halen daarom ook hoog in het vaandel. De kwaliteitsborging bij VHGM wordt gewaarborgd door de volgende certificeringen:

Kwaliteit

Wij streven altijd naar het verbeteren en waarborgen van onze dienstverlening. Kwaliteit dragen wij  om deze doelen te halen daarom ook hoog in het vaandel. De kwaliteitsborging bij VHGM wordt gewaarborgd door de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001:2015

Toepassingsgebied:

Voorbereidend geohydrologisch onderzoek, Ontwerpen en beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen. 

VHGM is KIWA gecertificeerd ISO 9001

BRL 11000 protocol 11001

Procescertificaat:

Ontwerp, Realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel van bodemenergiesystememen

 

Toepassingsgebied:

Protocol 11000: Ontwerp, realisatie, beheer ondergrondse deel bodemenergiesystemen.

Scope 1a: ontwerp van open systemen
Scope 1b: ontwerp van gesloten systemen
Scope 2a: detail engineering van open systemen

Scope 2b: detail engineering van gesloten systemen
Scope 4a: beheer en onderhoud van open systemen

BRL 11000 protocol 11001

BRL 6000-00 en de delen BRL 6000-21

Procescertificaat 6000-21:

Ontwerp, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen.

 

Toepassingsgebied:

Subdeelgebied 4 : Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot)

Subdeelgebied 6: Beheer van de Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (ontwerpen, groot)

InstallQ-logo certificering

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page