top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Ydek, Amsterdam

In de Houthavens van Amsterdam is het project genaamd Ydek gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit verschillende kantoor- en bedrijfsruimten met een totaal oppervlak van 5.000 m². Na oplevering is het project bij VHGM in beheer gebleven en wordt gemonitord. Waar nodig vinden optimalisaties plaats om een balans te creëren tussen de gebruiker, de installatie en de bodemzijdige installatie. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsstudie

  • Vergunning Waterwet met effectenstudie

  • Boorplan

  • Uitvoeringsbegeleiding

  • Monitoring/beheer/optimalisatie

Systeem specificaties:

Koelvermogen:359 kW

Verwarmingsvermogen:233 kW

Grondwaterdebiet:40 m3/h

Aantal bronnen:2

Diepte bronnen:86 m

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page