top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Verbetering van bodemenergie-analyse met de DINOtool

In de wereld van bodemenergiesystemen is het van cruciaal belang om nauwkeurig gegevens te verzamelen en analyses uit te voeren om de effecten op de omgeving te bepalen. Bij VHGM maken we gebruik van geavanceerde modelberekeningen om deze analyses uit te voeren. Het succes van deze berekeningen is echter sterk afhankelijk van gedetailleerde gegevens over de ondergrond en het grondwater. Gelukkig hebben we bij VHGM een ingenieuze tool ontwikkeld, genaamd de DINOtool. Deze DINOtool helpt ons bij het verzamelen en analyseren van deze essentiële gegevens.


Hoe de DINOtool werkt

De DINOtool, ontwikkeld door Hans van Hateren, is een krachtig programma geschreven in Python. Het stelt ons in staat om gegevens uit verschillende bronnen, zoals DINOloket, te verzamelen, te combineren, samen te vatten en te visualiseren. Met deze tool hebben we toegang tot een schat aan informatie, waaronder boorstaten, grondwaterstanden, grondwatersamenstelling en boorgatmetingen. Voorheen was het vaak een tijdrovend proces om al deze gegevens te verzamelen en te analyseren. Dankzij de DINOtool kunnen we nu veel sneller en efficiënter te werk gaan.


Voordelen van de DINOtool

Het gebruik van de DINOtool heeft verschillende voordelen voor de geohydrologen bij VHGM en voor onze klanten. Allereerst biedt de tool meer inzicht in de bodem en het grondwater op de projectlocatie. Met gedetailleerde gegevens kunnen we nauwkeurigere analyses uitvoeren en de potentiële effecten van bodemenergiesystemen op de omgeving beter voorspellen. Dit stelt ons in staat om passende maatregelen te nemen en eventuele risico's te beperken.


Bovendien versnelt de DINOtool het proces van dataverzameling aanzienlijk. In plaats van handmatig verschillende bronnen te doorzoeken en gegevens samen te voegen, doet de tool dit automatisch en op een gestructureerde manier. Dit bespaart kostbare tijd en stelt ons in staat om sneller en efficiënter te werken.


Hans van Hateren: 'De DINOtool is een ingenieus programma waarmee ondergrondgegevens worden verwerkt en gevisualiseerd’

In ontwikkeling

De tool is in ontwikkeling. De codetaal die wordt gebruikt is namelijk dezelfde als waar wij de modelberekeningen mee uitvoeren. Recent is de link gemaakt waardoor de gegevens die voortkomen uit het onderzoek eenvoudig ingezet kunnen worden voor het maken van bronconfiguraties en effectenberekeningen. De focus verschuift hierdoor steeds meer naar het bestuderen van de input en de output in plaats van het invullen van gegevens.

Onze klantgerichte aanpak

Bij VHGM streven we ernaar om onze klanten altijd de best mogelijke service te bieden. Met de DINOtool kunnen we dat nog beter realiseren. Doordat we sneller en nauwkeuriger kunnen werken, kunnen we onze klanten gedetailleerdere analyses en aanbevelingen geven. Of het nu gaat om het ontwerpen van een nieuw bodemenergiesysteem of het beoordelen van de effectiviteit van een bestaand systeem, onze geohydrologen zijn uitgerust met de juiste tools en kennis om de klant te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.


Conclusie

De DINOtool heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we bodemenergie-analyses uitvoeren bij VHGM. Met deze geavanceerde tool kunnen we gedetailleerde gegevens verzamelen, analyseren en visualiseren, waardoor we een diepgaand inzicht krijgen in de bodem en het grondwater op de projectlocatie. Dit stelt ons in staat om nauwkeurige voorspellingen te doen en onze klanten beter te helpen bij het ontwerpen en beheren van hun bodemenergiesystemen.


Als je meer wilt weten over wat de DINOtool en onze geohydrologen kunnen betekenen voor jouw bodemenergiesysteem, neem dan gerust contact met ons op via info@vhgm.nl of bel naar (023) 584 11 22. We staan klaar om je te helpen en je te voorzien van de beste oplossingen op het gebied van bodemenergie.

25 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page