top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Woonzorgcomplex Stichting HW Wonen

In Oud-Beijerland wordt in opdracht van Stichting HW Wonen het nieuwe woonzorgcomplex Rembrandt gerealiseerd. Het woongebouw zal bestaan uit 73 appartementen waarvan 47 appartementen aangewezen zijn als zorgwoning.


In het zorggebouw kan men straks terecht voor onder andere ergotherapie, logopedie, fysiotherapie en dieetadvisering. Daarnaast maakt ook een kinderdagverblijf onderdeel uit van het complex. Samen met De Groot Installatiegroep heeft VHGM het ontwerp van het bodemenergiesysteem en de Energiecentrale gemaakt. Het project is geheel begeleid in de uitvoering en succesvol opgeleverd.


Een bijzondere eigenschap van het warmte- en koudeopslagsysteem is dat de bronnen ontworpen zijn om een groot koudeoverschot te kunnen bergen in de bodem. Sinds de invoering van de AMvB Bodemenergie in juli 2013 kan een koudeoverschot juridisch toegestaan worden. Het warmte- en koudeopslagsysteem van Rembrandt is een van de eerste systemen waarbij dit koudeoverschot ook bij alle technische aspecten meegenomen is in het ontwerp.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page