top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

WKO (on)balans, Woudenberg

Zorgcentra De Tuinen en Het Groene Woud, te Woudenberg, hebben sinds 2010 en 2012 ieder een open bodemenergiesysteem. Hierdoor worden de gebouwencomplexen aardgasvrij verwarmd en gekoeld. Omdat in de jaren van gebruik een grotere warmtevraag dan koudevraag heeft plaatsgevonden, is een koudeoverschot in de bodem ontstaan. Dit is wettelijk niet toegestaan waardoor er maatregelen genomen dienen te worden. In dit geval gaat het om een wijziging van de installatie als wel van de vergunning voor het onttrekken en infiltreren van grondwater.


VHGM heeft in opdracht van Unica Energy Solutions de berekeningen uitgevoerd voor de vergunningswijziging. De opdrachtgever heeft op basis van PVT-panelen een berekening gemaakt hoeveel warmte er in de zomer extra kan worden geregenereerd in de warme bronnen. Overigens wekken deze PVT-panelen niet alleen warmte op, maar zetten ze zonlicht ook om in elektriciteit. Op basis van de nieuwe energetische uitgangspunten rekenen wij een nieuw hydrothermisch model uit. Hierop is te zien wat na 20 jaar de verhouding is tussen de hoeveelheid warmte en koude in de bodem op basis van de gekozen energetische uitgangspunten.


Het energiedak levert een hoeveelheid warmte op van ca. 740 MWh per jaar. Dit maakt dat het koudeoverschot in de bodem niet zomaar weg is, maar dat, door het wijzigen van de vergunning, het systeem wel kan blijven draaien omdat is aangetoond dat er aan een balans wordt gewerkt.


Vragen over systemen met een onbalans en hoe dit werkt met de vergunning? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een mail naar de info.17 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page