top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Optimale Klimaatbeheersing: Het Belang van goed ontworpen energiecentrales

De energiecentrale van een gebouw speelt een essentiële rol bij het efficiënt omzetten van energiebronnen naar warmte en koude, die vervolgens worden verspreid naar verschillende ruimten. De energiecentrale is een cruciaal onderdeel van een goed werkend klimaatsysteem en kan op diverse duurzame manieren worden gevoed, zoals via bodemenergiesystemen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de energiecentrale en de voordelen ervan.

Een klimaatinstallatie in een gebouw bestaat in grote lijnen uit drie subsystemen:

  1. Het afgiftesysteem

  2. Het energieomzettingssysteem/energiecentrale

  3. Het energieopslagsysteem

Het afgiftesysteem zorgt ervoor dat warmte en koude worden afgegeven aan de verschillende ruimten, terwijl het energieomzettingssysteem de warmte en koude omzet uit diverse energiebronnen. Het energieopslagsysteem fungeert als duurzame bron voor het leveren en opslaan van warmte en koude.


Een goede afstemming en een goed ontwerp tussen deze systemen zijn essentieel voor een goed functionerende klimaatinstallatie. Efficiënte energieoverdracht is van belang om comfortproblemen en hogere energiekosten te voorkomen. Derhalve is een integraal ontwerp van groot belang.


Het centrale hart van de energieopwekking

De energiecentrale vormt het centrale hart van de energieopwekking voor warmte en koude in een gebouw. Verschillende energiebronnen, zoals bodemenergie, ketels, regeneratiesystemen en het gebouw zelf, dragen bij aan de warmte- en koudebehoefte van het afgiftesysteem en de opslag in de bodem. Een belangrijke rol binnen de energiecentrale wordt vervuld door de warmtepomp, die warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau brengt.


Bij grote verwarmingsvermogens worden vaak open of gesloten bodemenergiesystemen gebruikt om in de lage temperatuurvraag te voorzien. Voor koeling wordt vaak het principe van "passieve koeling" toegepast, waarbij relatief koel grondwater direct via een warmtewisselaar aan het afgiftesysteem wordt overgedragen. De energiecentrale zorgt er vervolgens voor dat het water wordt gemengd tot de gewenste temperatuur voor het afgiftesysteem.


Lagere energiekosten als groot voordeel

De voordelen van energiecentrales zijn talrijk, zowel voor het milieu als voor de gebruiker, de gebouweigenaar en de bouwer. Het gebruik van duurzame warmte en koude vermindert de afhankelijkheid van schommelende gasprijzen in de gebouwde omgeving. Bovendien leiden energiecentrales tot lagere energiekosten en efficiëntere koeling door seizoensopslag. Componenten van een energiecentrale hebben een langere levensduur en een goed ontwerp resulteert in beter comfort op het gebied van temperatuur, luchtvochtigheid en tocht.


Bij VHGM streven we ernaar om gebouwen van het gasnet af te koppelen en het gebruik van elektriciteit te minimaliseren door slim gebruik te maken van beschikbare omgevingsenergie. Met onze expertise kunnen we het ontwerp en beheer van energiecentrales voor bodemenergiesystemen verzorgen.


Wil je meer weten over VHGM en hoe we kunnen helpen bij jouw energieprojecten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Stuur een e-mail naar info@vhgm.nl en we gaan graag met je in gesprek over jouw specifieke energiebehoeften en mogelijke oplossingen.

19 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page