top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Windpark Wieringermeer

In de kop van Noord-Holland ligt de Wieringermeer Polder welke voorzien wordt van een nieuw windpark. Ongeveer 100 windturbines worden verspreid aangelegd door de Wieringermeer. Iedere turbine levert een vermogen op van circa 3 à 4 megawatt. Dit komt neer op zo’n 300 à 400 MW per jaar waarmee ongeveer 280.000 huishoudens een geheel jaar voorzien kunnen worden.


De turbines worden verbonden middels een grote hoeveelheid kabels en leidingen. Het totale tracé heeft een lengte van circa 52 km en vindt middels een open ontgraving plaats. In samenwerking met Luinstra Watermanagement, die de bemaling plaatst, stelt VHGM het bemalingsadvies op. Dit dient ter onderbouwing van de vergunningaanvraag voor het tijdelijk te onttrekken en te lozen grondwater.


Het uitgebreide bemalingsadvies omvat, naast een beschrijving van de geohydrologie en het waterbezwaar, ook een beschrijving van de omgevingsbelangen en de risico’s die zich vormen voor de leidingsleuf en de omgeving.


De aanvang van de werkzaamheden voor de eerste fase vindt plaats op 30 april 2018. De tweede fase zal naar verwachting eind 2019 worden afgerond. De vermeden uitstoot is berekend op een totaal van 600.000 ton CO² per jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: http://www.windparkwieringermeer.nl/#514 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page