top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Werkzaamheden nabij BES

Voor één van onze projecten in Den Haag zijn we betrokken geweest bij de totstandkoming en uitvoering van een bodemenergiesysteem gekoppeld aan een oppervlaktewatersysteem voor de regeneratie van de warme bron. Beide systemen bevinden zich in de kade van de naastgelegen watergang. De kademuur is inmiddels bijna 100 jaar oud en wordt vervangen.

In 2019 is de kademuur ter hoogte van het systeem aan de beurt. Hiervoor worden damwanden aan beide zijde van de kademuur aangebracht om een kuip te creëren, zodat hier in den droge kan worden gewerkt. Vervolgens wordt de oude kademuur, samen met de fundering, gesloopt en wordt een nieuwe kademuur van damwanden aangebracht.


Het aanbrengen en verwijderen van de damwandplanken en eveneens het sloopwerk aan de kade kan leiden tot schadelijke trillingen aan het bodemenergie- en oppervlaktewatersysteem. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken is VHGM gevraagd de risico’s in kaart te brengen en hiervoor bijpassende beheersmaatregelen voor te schrijven.


Om er voor te kunnen zorgen dat de systemen zo min mogelijk uit bedrijf worden genomen vinden er overleggen plaats tussen alle betrokken partijen om de planning nauwkeurig met elkaar af te stemmen. De communicatie wordt vanuit VHGM verzorgd, waarbij de eigenaar op de hoogte wordt gehouden van de gemaakte afspraken en zodoende wordt betrokken bij de voortgang. Omdat de kademuurconstructie anders wordt opgebouwd, dienen ook de ontwerpen van het inname- en uittredepunt van het oppervlaktewatersysteem mee te veranderen. Ook de maatregelen voor de aanpassing van de constructie worden door VHGM opgepakt zodat het systeem straks weer draaiende is wanneer de kadewerkzaamheden afgerond zijn.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page