top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

VHGM legt de energietransitiepuzzel op tafel met Bodemenergie en Aquathermie oplossingen

De energietransitie is niet een puzzel van 10 gemakkelijk neer te leggen stukjes. Het is een complexe puzzel waar we allemaal ons stukje aan moeten bijdragen om een duurzame toekomst te verzekeren. In deze zoektocht naar schone energie en een groenere wereld, biedt naar onze mening bodemenergie en aquathermie een veelbelovend puzzelstuk van de energietransitiepuzzel. VHGM heeft in ieder geval het puzzelstukje samenwerken, passie en kennis in handen om deze uitdaging aan te gaan en praktische oplossingen te bieden.


We nemen wat andere puzzelstukjes onder de loep:


De Nederlandse Uitdaging: variabele bodem en diversiteit


De Nederlandse ondergrond is gevarieerd te noemen. Dit komt o.a. door de geologische verscheidenheid, grondwaterstanden, bodemverontreiniging, maar ook door menselijke activiteiten. Denk bij het laatste aan landwinning, grondverzet en landbouwpraktijken.

Wat het nog meer complex maakt is dat als we met de voeten op de bodem staan, nieuwbouw en bestaande gebouwen, een uitdaging is voor de energietransitie. De complexiteit ontstaat doordat zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen moeten worden aangepast aan het bijvoorbeeld een fossiel vrije manier van verwarmen. Moge duidelijk zijn dat de grootste uitdaging ligt bij de bestaande bouw.


"De grootste uitdaging ligt bij de bestaande bouw, waar nieuwbouw en bestaande gebouwen moeten worden aangepast aan een fossielvrije manier van verwarmen, te midden van de complexiteit van de gevarieerde Nederlandse ondergrond."

Hier komt de expertise van VHGM tot zijn recht. We zijn vastbesloten om de Nederlandse ondergrond optimaal te benutten en praktisch uitvoerbare plannen te ontwikkelen voor duurzame energieoplossingen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.


Omdat de kennis binnen VHGM zich voornamelijk richt op de 'bron' en de 'opwek', werken wij om deze reden graag samen met adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het onderdeel 'gebouw'.


Samenwerken voor Succes

De energietransitie is een taak die we alleen kunnen volbrengen door samen te werken. VHGM werkt daarom graag samen met andere partijen om te ontdekken waar bodemenergie en aquathermie een essentieel puzzelstukje kan zijn in de grotere energietransitiepuzzel. Eenieder in zijn specialisatie. We zijn namelijk overtuigd van de noodzaak om onze aarde en economie in harmonie te brengen. Bodemenergie en aquathermie zijn hierin een belangrijke schakel. Een schakel die aangehaakt kan worden aan andere duurzame oplossingen zoals zonne- en windenergie, warmtepompen en energieopslagtechnologieën.Het puzzelstukje van innovatie en groei

Met onze diepgravende kennis van bodemenergie en aquathermie streven wij ernaar om de komende jaren talloze gebouwen te voorzien van duurzame verwarming en koeling. Maar we gaan verder dan dat. We zetten onze expertise in voor innovatie en het verkennen van nieuwe toepassingen om de energietransitiepuzzel succesvol neer te leggen. We geloven dat de sleutel tot duurzaamheid ligt in voortdurende innovatie en groei.
Gedreven voor een duurzame toekomst

Het klimaatvraagstuk staat hoog op de agenda, en het versnellen van de energietransitie is cruciaal. Bij VHGM brengen we wetenschap, technologie en bedrijfsleven samen om deze missie te ondersteunen. Onze drijfveren (kernwaarden) zijn passie, teamwork (samen) en kennis. Samen zijn we toegewijd aan het versnellen van de energietransitie en het bijdragen aan een schonere en groenere toekomst.
Unieke projecten voor een unieke toekomst

Elk project dat we aangaan, elk puzzelstukje dat we plaatsen in de energietransitiepuzzel, is uniek. Elk project is een uitdaging op zich. Maar net zoals een complexe puzzel, brengen we stukje voor stukje samen en vormen we een helder beeld van wat nodig is. Of het nu gaat om de technische, juridische en financiële haalbaarheid van een project of juist om interferentie-, effecten-, variant-, concept- en gebiedsstudies. VHGM staat klaar om de energietransitie te ondersteunen, een puzzelstukje tegelijk. Samen kunnen we deze complexe puzzel oplossen en een groene, duurzame toekomst bouwen voor iedereen. Het begint met passie, samenwerking en de vastberadenheid om de energietransitie te omarmen.


Ook benieuwd wat VHGM voor jou kan betekenen? Samen met een betrokken team, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met elkaar en met jou om een goed resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Neem contact op door middel van bellen (023) 584 11 22 of mail ons info@vhgm.nl


7 views0 comments

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page