top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Rooms Katholieke kerk H. Joannes de Doper in Hoofddorp

De Rooms Katholieke kerk H. Joannes de Doper in Hoofddorp dateert uit het jaar 1860. In opdracht van het kerkbestuur is er in 2013-2014 een kelder onder de kerk gegraven die dienst gaat doen als ontmoetingsruimte ‘het Fundαment’. Condoleance bijeenkomsten, bezinningsdagen etc. zullen daar plaats gaan vinden. Tevens is er een keuken waar maaltijden gekookt gaan worden voor de dakloze en eenzame medemens.


De vloeren van de kelder en de kerk zijn voorzien van een duurzaam vloerverwarmingssysteem. De vloerverwarming is een laagtemperatuur verwarmingssysteem, waardoor er met minder energie meer conform bereikt kan worden. De vloerverwarming zorgt voor ‘warme voeten’ en ‘koele hoofden’.


De vloer in de kerk wordt verwarmd middels een duurzaam bodemenergiesysteem. Hierbij wordt er water uit de bodem onttrokken en middels een warmtewisselaar wordt de energie overgedragen aan een warmtepomp. De warmtepomp gebruikt, op energiezuinige wijze, de overgedragen Bodemenergie om met warm water van circa 40°C de vloerverwarming te voeden. Verder wordt de luchtverversing verzorgd door een klimaatsysteem met warmteterugwinning.


De gehele klimaatinstallatie inclusief het bodemenergiesysteem wordt elektrisch aangedreven. De elektriciteit t.b.v. de kerk wordt opgewekt door 249 m2 zonnepanelen welke op het zuidwestelijke dak van de kerk zijn gemonteerd. Jaarlijks wekt dit ruim 36.000 kilowattuur aan energie op.


Deze combinatie van Technieken maakt het mogelijk om het gehele pand energie onafhankelijk en energieneutraal te laten functioneren.

De volgende werkzaamheden zijn voor dit project door ons uitgevoerd:

  • Haalbaarheidsstudie energie- en bodemenergiesysteem

  • Het verzorgen van diverse vergunningen en toestemmingen

  • Ontwerp grondwater- en warmtepompsysteem

  • Uitvoeringsbegeleiding en kwaliteitsborging

Systeem specificaties:

Grondwatersysteem:Recirculatie

Koelvermogen (passief):–

Verwarmingsvermogen:67 kW

Grondwaterdebiet:9,9 m3/h

Aantal bronnen:1 monobron

Diepte bronnen:106 m

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page