top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Risico's Bouwput op WKO-Bron

Beheer ondergrondse kabels en leidingen bodemenergie Wanneer de kabels en leidingen van een bodemenergiesysteem in de openbare ruimte liggen, dan moet de eigenaar van de bronnen deze laten registreren in het kader van de wet WION.


Via deze Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten wordt in het Kadaster alle ondergrondse informatie over kabels en leidingen opgeslagen. Wanneer er ergens werkzaamheden plaatsvinden, dan moet er een KLIC-melding worden uitgevoerd, waarin men informatie opvraagt vanuit de registraties van de WION.


Voor veel verschillende soorten projecten in Nederland heeft VHGM de WION in beheer. Dit houdt in dat wij een melding krijgen zodra er een KLIC-melding wordt gedaan in de buurt van de kabels en leidingen. Naast de verstrekking van de desbetreffende kabels- en leidingtekeningen, wordt deze melding ook door ons beoordeeld op risico’s, wat vervolgens gemeld wordt aan onze opdrachtgever. Indien risico’s zich voordoen, dan worden deze in kaart gebracht door de werkzaamheden in kaart te brengen en de betreffende aannemer te contacten.


New Babylon, Den Haag Een voorbeeld van een dergelijk project is New Babylon. Dit project ligt vlakbij het Centraal Station in Den Haag. Het gebouw beschikt over een bodemenergiesysteem met drie doubletten en is bij ons opgenomen voor het WION-beheer. Waar de opdrachtgever tegenaan loopt zijn de grote hoeveelheid bouwprojecten in de omgeving van Den Haag Centraal. Werkzaamheden zoals de aanleg van kelders, het aanbrengen van funderingspalen en grondwaterbemalingen zorgen voor trillingen en veranderingen in de bodem waardoor de WKO-bronnen schade kunnen worden toegebracht.Wij verzorgen in deze situaties de communicatie tussen de aannemers van de bouwprojecten en onze opdrachtgever, schatten de risico’s in en adviseren beide partijen over mogelijke oplossingen. Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat de aannemer zijn kelder kan bouwen en de bronnen intact blijven.


Wilt u meer informatie over de WION, het beheer van kabels en leidingen of heeft u een dergelijke uitdaging op uw pad, waarbij een naastgelegen bouwproject schade kan toebrengen aan een bodemenergiesysteem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uw contactpersoon is Dick van Harlingen.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page