top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Reconstructie Parallel Boulevard, Noordwijk

Een paar jaar geleden is in opdracht van de gemeente Noordwijk een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van de Parallel Boulevard in Noordwijk. De werkzaamheden zijn uiteindelijk uitgesteld zodat de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met een permanente drain van het Waterschap Rijnland om de grondwaterstand op peil te kunnen houden. https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/samenwerkingsovereenkomst-over-parallel-boulevard-noordwijk


Dit betekent voor het project dat onder de gewenste riolering van 2 meter in doorsnee een drainage zal worden aangelegd. Deze komt te liggen op ongeveer 1 meter +N.A.P. wat resulteert in ontgravingsdiepten van circa 5 à 6 meter over een lengte van ongeveer 1 kilometer.


Gedurende de aanleg van de riolerings- en drainageleidingen is een grondwaterstandsverlaging benodigd. VHGM heeft opdracht gekregen om hiervoor de vergunning aan te vragen. Deze wordt onderbouwd met een bemalingsadvies om onder andere de effecten van de bemaling te berekenen waaruit de risico’s kunnen worden ingeschat. Voor dit onderdeel is VHGM gecertificeerd conform de BRL 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling Protocol 12010 Voorbereiden melding of vergunningaanvraag.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page