top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Lidl te Waddinxveen

Lidl is inmiddels de derde supermarktketen van Nederland. Om verdere groei te bewerkstelligen wordt flink aan de weg getimmerd. Belangrijke schakels in de logistieke ketting zijn de distributiecentra. Het nieuwe distributiecentrum in Waddinxveen van 50.000 m² is door BREEAM, de wereldwijde beoordelaar van duurzame gebouwen, beoordeeld met het predicaat ‘Outstanding’, de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering.


Duurzame maatregelen Voor het behalen van het predicaat ‘Outstanding’ zijn vele duurzame oplossingen bedacht. Zo ontbreekt een gasaansluiting in het pand en zijn er geen tl-buizen te vinden. De verlichting wordt voorzien door ruim 3.500 energiezuinige led-armaturen die hun stroom halen uit de 4.000 op het dak geplaatste zonnepanelen. Ook wordt het regenwater opgevangen en na filtering gebruikt om de wc’s mee door te spoelen.


Warmte- en koudeopslag van VHGM In het distributiecentrum varieert de temperatuur in de koelcellen van 14 °C, voor producten zoals groenten en fruit, tot -28 °C voor diepvriesproducten. De warmte die vrijkomt bij al deze koelmachines wordt gebruikt om het kantoor en het overige gebouw te verwarmen. Het overschot aan warmte wordt opgeslagen in de bodem en bij vraag wordt deze warmte weer afgegeven aan het gebouw. In de zomer wordt het WKO-systeem ook gebruikt om het gebouw te koelen. Zo levert het door VHGM ontworpen WKO-systeem op een duurzame manier een positieve bijdrage aan de energiebesparing.


Mede dankzij VHGM duurzaamste van Nederland Met al deze maatregelen behaalt het Lidl dc in Waddinxveen een BREEAM-score van 91,38 procent. Dit is tevens de hoogst behaalde ontwerpcertificaatscore voor een Nederlands distributiecentrum.


Voor dit project zijn we betrokken geweest bij het onderzoek, ontwerp en de uitvoering. De volgende werkzaamheden hebben we met succes uitgevoerd:

  • Proefboring met pompproef

  • Basisontwerp met vergunningaanvraag inclusief volledige effectenstudie

  • Ontwerp en bestek ondergrondse deel

  • Ondersteuning gunningprocedure booraannemer

  • Uitvoeringsbegeleiding leidingaanleg, bronboringen en oplevering

2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page