top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Lidl DC7

Gebouw met hoogste BREEAM-score ontwikkelt door! In Oosterhout, gemeente Overbetuwe, wordt door Supermarktketen Lidl een nieuw distributiecentrum gerealiseerd. Het enorme gebouw wordt geplaatst op een kavel van circa 16 hectare langs de A15. Het gebouw betreft een doorontwikkeling van het distributiecentrum in Waddinxveen. Ook bij dit centrum zal Lidl weer gaan voor een ‘Outstanding’ BREEAM-score. Het bodemenergiesysteem is hier een belangrijk onderdeel van door per seizoen minimaal 2.000 MWh aan energie te laden in de bodem.


Voor het realiseren van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem heeft een uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden. De bodem in Waddinxveen en Oosterhout verschillen namelijk enorm van elkaar. Omdat een geringe hoeveelheid aan bodeminformatie beschikbaar was, is op de locatie een proefboring uitgevoerd. Hiervoor is zorgvuldig een boorlocatie gekozen op het 16 hectare land om zo de geohydrologie in kaart te brengen.


De proefboring is ook van grote waarde gebleken. We weten nu op voorhand dat het

grondwatersysteem groter kan worden gedimensioneerd dan in Waddinxveen. Het systeem zal worden voorzien van een koude en een warme bron met beide een debiet van 120 m³/h.

Kwaliteit in bodemenergie VHGM is bij het project betrokken vanaf de onderzoeksfase tot en met de uitvoeringsfase. Het vooronderzoek is reeds door ons uitgevoerd en de energetische uitgangspunten zijn bepaald. Binnenkort zal gestart worden met het boren van de bronnen op basis van het ontwerp dat we hebben gemaakt. Tijdens de uitvoering wordt het werk door ons gecoördineerd. Op deze manier blijft de kwaliteit van het project gewaarborgd tot en met de werking van het duurzaam systeem.

4 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page