top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Kaageiland

De opdrachtgever heeft het initiatief genomen om vier gebouwen op Kaageiland te gaan voorzien van een bodemenergiesysteem. De gebouwen liggen verspreid over het Kaageiland en hebben ieder een eigen functie. Daar springt het gebouw ‘KaagErvaaring’ uit, welke momenteel dienst doet als logeerhuis voor mindervaliden. Meer informatie over dit prachtige initiatief leest u hier http://www.destalopdekaag.nl/ en over de fluisterboot: http://kaagervaaring.nl/.


Voor de energie-/klimaatvoorziening wordt gebruik gemaakt van een collectief duurzaam warmteopwekkingssysteem. De benodigde omgevingswarmte zal onttrokken worden aan de bodem door middel van een monobronsysteem volgens het principe van recirculatie (haal en retour). In totaal zijn vier gebouwen aangesloten op een secundair recirculatiesysteem. In de winter zal grondwater onttrokken worden met een debiet van 14 m³/h voor de levering aan de warmtepompen. Voor de koeling zal een monovalent systeem gekozen worden met een debiet van 7 m³/h.


De volgende werkzaamheden zijn door VHGM uitgevoerd: • Haalbaarheidsstudie. Bodemgeschiktheid, juridisch, kosten systeem en rendement • Het verzorgen van de vergunningaanvragen met benodigde rapportages • Ontwerp bodemenergiesysteem en installatiebestek • Keuze aannemers en gunningsprocedure • Projectmanagement en kwaliteitsborging


Principe: Recirculatie

Debiet grondwatersysteem warm/koud: 20 / 7 m3/h

Koelvermogen (passief): 30 kW

Aantal bronnen: 1 monobron

Verwarmingsvermogen: 81,7kW

Einddiepte boring: 115 m
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page