top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Johannes Fontanus College, Barneveld

Het Johannes Fontanus College in Barneveld wil toekomstgericht onderwijs geven in een duurzaam gebouw.


De school wordt daarom ingrijpend vernieuwd. Voor het verwarmen en koelen van de school worden tijdens deze renovatie de oude gasgestookte ketels vervangen door een warmtepompsysteem met behulp van bodemenergie.


VHGM heeft samen met Nathan Projects en totaalinstallateur WSi het ondergrondse ontwerp voor het bodemenergiesysteem gemaakt. De bodem in Barneveld blijkt uitermate geschikt te zijn voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem. De bodem bestaat namelijk voor een groot deel uit zandlagen met een groot doorlaatvermogen. Daarom is er gekozen om een doublet te realiseren met een warme en een koude bron, zodat voldoende energie opgeslagen kan worden.


Uitdaging bij dit project was de relatief hoge grondwaterstroming. Om deze reden is het extra belangrijk om voldoende afstand tussen de 2 bronnen te vinden. Hierbij was het gewenst om beide bronnen op het schoolplein aan te leggen. Op basis van deze aandachtspunten zijn uiteindelijk de 2 bronlocaties gekozen.


Na het kiezen van de bronlocaties heeft VHGM modelberekeningen opgesteld om zo de hydrologische en hydrothermische effecten op de omgeving te bepalen. Deze berekeningen zijn nodig voor het aanvragen van de vergunning Waterwet voor het onttrekken en infiltreren van grondwater. Na het ontvangen van de vergunning kunnen de werkzaamheden voor de aanleg van het bodemenergiesysteem beginnen. Op deze manier kunnen de verwarming en koeling van de school komend schooljaar duurzaam geleverd worden. Hiermee wordt de school bijna geheel aardgasvrij; alleen voor piekvraag zal in het oude gedeelte van de school nog gebruik gemaakt worden van een kleine hoeveelheid aardgas.

5 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page