top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Duurzaam Fietspad Voorhout

Vanaf medio 2016 vindt er groot onderhoud plaats aan de N444 in Voorhout. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Boskalis en bestaan onder andere uit de aanleg van een turborotonde, het vernieuwen van de wegen en de aanleg van een fietsonderdoorgang voor de schoolgangers van de KTS in Voorhout. De provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever en heeft als uitvraagspecificatie minimale kosten voor onderhoud en beheer uitstaan.


Vanuit deze eis is het idee ontstaan om de onderdoorgang te voorzien van duurzame fietspadelementen. Deze elementen zorgen ervoor dat het fietspad verwarmd wordt in de wintertijden zodat er niet gestrooid hoeft te worden. Het duurzame hieraan is het minimale onderhoud. Daarbij zal het fietspad worden gevoed door een duurzaam bodemenergiesysteem in de vorm van een monobron. De energie zal gedurende de zomer worden opgeslagen in de bodem waarna deze warmte in de winter wordt onttrokken voor het verwarmen van het fietspad.


Voor het project is VHGM betrokken bij de vergunningaanvraag van het bodemenergiesysteem, het ontwerp en de uitvoering. Ook verzorgen wij de coördinatie gedurende de aanleg van de ondergrondse en bovengrondse installatie.

Wil je meer te weten komen over dit project of over onze werkzaamheden, neem dan gerust even contact met ons op. Ook staan er nog enkele vacatures open en wie weet kun jij met ons meewerken aan dit mooie project.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page