top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Duurzaam Fietspad, Poeldijk

Als vervolg op de succesvolle aanleg van het duurzame fietspad in Voorhout, waar een bodemenergiesysteem wordt gebruikt om het fietspad tijdens winterse omstandigheden te verwarmen, wordt ook het fietspad langs de N211 in Poeldijk voorzien van een bodemenergiesysteem. Dit is maar een onderdeel van alle duurzame en innovatieve ontwikkelingen die plaatsvinden ter hoogte van de N211. Er zijn twee grote verschillen tussen de projecten in Voorhout en Poeldijk. En dat is dat er in Voorhout is gekozen voor een open BES en in Poeldijk gekozen is voor een gesloten BES. Tevens wordt in de nabije toekomst op het systeem van Poeldijk een gebouw aangesloten dat ook duurzaam wordt verwarmd en gekoeld.


VHGM heeft de opdracht gekregen om het basisontwerp volgens scope 1b van de BRL11000 op te stellen. Dit ontwerp dient ter beschrijving van het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem. Hiervoor zijn eerst de geohydrologische uitgangspunten op de locatie bepaald, die vervolgens gebruikt zijn voor het uitwerken van het energieconcept. Op basis van dit energieconcept zijn het bronontwerp en de boorgatconfiguratie berekend met behulp van het rekenprogramma Earth Energy Design (EED).


Met behulp van duurzame fietspadelementen met “vloernetten” wordt in de zomer warmte opgeslagen in de bodem. Deze warmte wordt in de winter gebruikt om het fietspad te verwarmen. Het voordeel hiervan is dat dit gedeelte van het fietspad niet meer gestrooid hoeft te worden. Daarnaast is het mogelijk om een nabijgelegen gebouw in een later stadium aan te sluiten op dit bodemenergiesysteem.


Het project dient als een pilotproject. Voor gesloten systemen geldt namelijk dat nog niet eerder op deze manier de lussen/bodem werd(en) geregenereerd. Door het fietspad in de zomer fors te koelen wordt een warmteoverschot in de zomer gecreëerd. In de winter gebruikt, naast het fietspad, ook een toekomstig gebouw de warmte uit de bodem. De uitdaging is het ontwerp op een zo duurzaam mogelijke manier in te steken zonder dat temperatuurgrenzen worden overschreden van zowel de bodem, het fietspad als het gebouw i.v.m. comfort.


Heeft u interesse in dit soort systemen? Of wilt u meer informatie over een van onze projecten? Neem dan gerust contact met ons op.2 views0 comments

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page