top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureDick van Harlingen

Bodem kan de energie leveren voor Lincolnpark

Bodemenergie is een haalbare mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de haalbaarheid van bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.


Ook stelt de gemeente regels op voor het gebruik van de ondergrond van Lincolnpark. Zodat ontwikkelaars, als ze bodemenergie gaan inzetten, elkaar daar niet in de weg zitten. In dit artikel gaan we in op wat bodemenergie is en hoe het in de praktijk werkt.

Bodemenergie is een van de mogelijkheden voor energie

Voor Lincolnpark moet een andere energiebron komen voor aardgas, want dat is al jaren geen mogelijkheid meer bij nieuw te bouwen woningen. Een woning kan ook worden verwarmd met een lucht/waterwarmtepomp of het directe gebruik van zonnewarmte. Bodemenergie is een andere techniek en bestaat al zo’n dertig jaar. De woningen van Eigen Haard in Lincolnpark Eerste Fase worden al door middel van bodemenergie verwarmd. Hoe zou het zijn als het grootschalig, dus bij meer woningen wordt gebruikt, vroeg de gemeente zich af. Daarom kwam er een haalbaarheidsonderzoek naar de verschillende toepassingen van bodemenergie.

Bodemenergie is een milieuvriendelijk alternatief voor het verbranden van aardgas en steenkool

Het gebruik van bodemenergie zorgt voor een aanzienlijke besparing van de CO2-uitstoot. Daardoor draagt het bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Een ander voordeel is dat bodemenergie - bij een juiste toepassing - nooit opraakt. Niet alleen bij Lincolnpark wordt gebruik gemaakt van bodemenergie, dat gebeurt ook in bijvoorbeeld Hyde Park in Hoofddorp en bij het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep.

Beeld van een bodemenergiesysteem (bron: VHGM). Hoe het werkt: bodemenergie is een warmte- en koude opslagsysteem Het grondwater onder Lincolnpark op een diepte van circa 150 meter heeft een temperatuur van zo’n 12 ℃. Dit is een ideaal voor een warmtepomp om te verwarmen én om koude te leveren. Daarvoor is geen extra elektrische energie nodig. Wanneer in de zomer koude wordt geleverd, wordt warmte opgeslagen. En wanneer warmte wordt geleverd in de winter, wordt de koude opgeslagen in de bodem. Dit maakt bodemenergie een hernieuwbare energiebron!

“Je moet alles weten van bodemlagen en van grondwater”

Dat zegt Dick van Harlingen van het bureau VHGM uit Haarlem dat verantwoordelijk is voor het vooronderzoek naar bodemenergie. Hij heeft het allemaal samen met een collega uitgezocht. Dick is civiel-technisch onderlegd en zijn collega is geohydroloog.


Lincolnpark ligt heel diep en dat is ideaal voor bodemenergie

De nieuwe wijk ligt precies in het midden van de Haarlemmermeerpolder. Hierdoor stroomt het diepe grondwater maar langzaam weg. Het zit tot zo’n 70 á 100 meter diep. Als je ’s zomers warm water in de grond pompt om woningen te koelen, kun je dat op dezelfde plek in de winter oppompen. Voor bodemenergie is deze toepassing ideaal. Dat is de uitkomst van een onderzoek door VHGM en de uitslag is positief.

Gemeente stelt regels vast voor bodemenergie in de ondergrond In Lincolnpark gaan de komende jaren verschillende ontwikkelaars aan de slag. Als ieder voor zich een eigen systeem voor bodemenergie zou aanleggen, dan is het ‘wie het eerst komt, die het eerst pompt’’. Zo is de regelgeving ook: degene die als tweede bedrijf een vergunning aanvraagt, moet met het eerste bedrijf rekening houden. Dan wordt het misschien te druk in de ondergrond van Lincolnpark. Daarom voegt de gemeente regels toe aan het ontwikkelgebied. Hierdoor kan elke ontwikkelaar eerlijk en efficiënt energie uit de bodem halen, zonder elkaar te hinderen. “Dat gebeurt in een bodemenergieplan dat we nog dit jaar afronden. Hierdoor wordt de bodem efficiënt gebruikt en daarmee is het algemeen belang gediend”, zegt Dick van Harlingen.

Samen werken aan bodemenergie heeft nog een voordeel Op deze manier kan bodemenergie zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Dick van Harlingen: “Want als iedereen voor zich een systeem zou maken, ben je duur uit. Het delen van de bronnen en de energie heeft heel veel voordelen. Een groter collectief heeft als bijkomend voordeel dat er een minder groot elektrisch aansluitvermogen nodig is. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder belast.”

Het rapport van VHGM over de haalbaarheidsstudie naar bodemenergie is online beschikbaar Het staat onder Documenten op deze website. Begin volgend jaar volgt op die plek het rapport met de regels voor bodemenergie in Lincolnpark.


Lees hier het artikel op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?
91 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page