top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Barts II, Amsterdam

In de Houthavens van Amsterdam is het project Barts II gerealiseerd. Het project ligt pal naast het project Ydek. De bodemenergiesystemen van de buurprojecten zijn dan ook gekoppeld waarbij ze elkaar aanvullen in warmte en koude. VHGM is bij dit project betrokken geweest bij de volgende aspecten:

  • Haalbaarheidsstudie

  • Vergunning Waterwet met effectenstudie

  • Boorplan

  • Uitvoeringsbegeleiding

  • Monitoring/beheer/optimalisatie

Systeem specificaties:

Koelvermogen:224 kW

Verwarmingsvermogen:242 kW

Grondwaterdebiet:24 m3/h

Aantal bronnen:2

Diepte bronnen:51 m

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page