top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

AWL Harderwijk

In Harderwijk wordt op het nieuwe bedrijventerrein Lorentz III een nieuwe bedrijfshal gebouwd inclusief kantoor. Het gebouw, met een totaal vloeroppervlak van ca. 23.000 m², huisvest het bedrijf AWL-Techniek BV dat wereldwijd geautomatiseerde verbindingsoplossingen maakt.


Om het gebouw te kunnen voorzien van voldoende warmte en koude is gekozen voor een open bodemenergiesysteem. De machines die door het bedrijf worden geproduceerd, leveren warmte aan de bedrijfshal, maar hebben ook proceskoeling nodig. Dat maakt dit project extra interessant, zeker omdat het gerealiseerd wordt zonder gasaansluiting.

VHGM is verantwoordelijk voor het volledige ondergrondse ontwerp (BRL11000) van het bodemenergiesysteem en in samenwerking met Hollander Techniek uit Apeldoorn ontwerpen wij de benodigde energiecentrale (BRL 6000-21).


De bodem in Harderwijk leent zich goed voor het toepassen van bodemenergie. Er zijn echter wel bepalende factoren waar rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp. Onder andere de grote grondwaterstromingssnelheid welke wordt veroorzaakt door het hoger liggende gebied ten zuidwesten van de projectlocatie. Daarbij kenmerkt de locatie zich door een zeer diepe redoxgrens van circa 100 m diep.


Om de exacte ligging van deze redoxgrens te bepalen en meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw is een proefboring uitgevoerd. Hierdoor kan in de ontwerpfase een optimaler ontwerp worden ingestoken, waarbij vrij nauwkeurig de dieptes en lengten van de filters bepaald kunnen worden.


De nieuwe gebouweigenaar is voornemens de installatie in 2019 op te leveren. Komende periode zal VHGM het vergunning- en ontwerptraject ingaan, bestaande uit de aanmeldnotitie m.e.r., het opstellen van een effectenstudie voor de vergunning Waterwet en het ontwerp volgens Scope 1a van de BRL11000. Wij spelen ook een rol in het ontwerp van de energiecentrale en verzorgen de uitvoeringsbegeleiding voor zowel het ondergrondse als bovengrondse deel.6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page