top of page

Het team van VHGM

Samen met Bodemenergie en Aquathermie richting een gebouw- en energiebewust leefklimaat

Hans van Hateren, Phd

Geohydroloog

Leidsevaart 580

2014 HT Haarlem (N-H)

T  +31 (0) 23 584 11 22

M +31 (0) 6 53 33 37 36

E  stefvanharlingen@vhgm.nl

I   www.vhgm.nl

Voor een succesvolle energietransitie is grootschalige inzet van bodemenergie een absolute must. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. De Nederlandse ondergrond en haar grondwater is zeer variabel. Ditzelfde geldt voor de Nederlandse inwoners en de mix bestaande en nieuwbouw. Ik heb een passie voor het leggen van deze puzzel om te komen tot praktisch uitvoerbare plannen en een efficiënte benutting van onze ondergrond. Samen met mijn collega’s zal ik de komende tijd aan deze opgave werken.


Grote interesse in verduurzaming van Nederland in combinatie met de mogelijkheden met betrekking tot toepassing sedimentologische kennis binnen open bodemenergiesystemen

Hans van Hateren, Phd

Leidsevaart 580

2014 HT Haarlem (N-H)

t  +31 (0) 23 584 11 22

i   www.vhgm.nl

d

e

+31 (0) 88 42 56 409

Specialiteiten:

Advisering gemeenten over bodemenergieplannen, bodempotentie en de energietransitie

Gebiedsstudies

Ontwerp en vergunning open bodemenergiesystemen

Ontwikkeling van python-programma’s voor modellering en datavisualisatie

Boorbegeleiding

Grondwaterkwaliteit

Nachtkanoër en hardloper

Ontwikkelaar van gitaareffecten

Word jij onze nieuwe collega?

De laatste blogs

Duurzaam

Betrokken

Toekomstgericht

Energiek

Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page