top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Zorgcentrum Duinrand

Bodemenergie kan worden gebruikt voor verschillende soorten gebouwen. Naast woningen en bedrijven maken bijvoorbeeld ook veel zorginstellingen gebruik van bodemenergiesystemen. Tijdens het najaar van 2018 is woonzorgcentrum Duinrand in Katwijk opgeleverd. Het oude gebouw, waarin het zorgcentrum is gehuisvest, is vervangen door een nieuw zorgpand.


Voor de energievoorziening is gekozen voor een bodemenergiesysteem uitgevoerd als zijnde een monovalent systeem in combinatie met en warmtepomp. Dit betekent dat dat er geen additionele verwarmingsvoorziening is opgenomen zoals een gasketel. Voor de tapwatervoorziening is gekozen voor hoge temperatuur verwarming geleverd door de condensor van de warmtepomp in serie geschakeld met de verdamper van de hoge temperatuur warmtepomp. Dit heeft wel als gevolg dat er een onbalans in de bodem ontstaat doordat meer warmte wordt onttrokken dan koude. Daarom is gekozen om de bronnen te kunnen regenereren met behulp van een Triple Solar warmtedak. De warmte die vanuit dit systeem wordt opgewekt wordt in de zomer opgeslagen in de warme bron. In het tussenseizoen levert het dak rechtstreeks aan de verdamper van de warmtepompen om het gebouw te kunnen verwarmen.


Hiervoor zijn onderstaande uitgangspunten gebruikt:

Aantal bronnen: 2stuks

Diepte boringen:110meter

Max benodigd debiet: 40m³/uur

Gem. te verpompen waterhoeveelheid: 51.000m³/jaar

Vermogen winter: 212kW

Vermogen zomer: 184kW

Geladen koude in bodem: 244MWh

Geladen warmte in bodem:157MWh

4 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page