top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Zo vader, zo zoon(s)

Bedrijfsopvolging van vader op zoon was doorgaans heel gebruikelijk. Tegenwoordig komt dat niet zo vaak meer voor. Bijvoorbeeld bij boerenbedrijven is bedrijfsopvolging, en zeker van vader op zoon niet altijd even vanzelfsprekend.


Bij VHGM gaat dat net even anders. In 2002 start vader Stef vanuit zijn woonhuis de eenmanszaak Van Harlingen Grondwater Management B.V. gespecialiseerd in bodemenergie. In die tijd werd bodemenergie slechts beperkt toegepast en het bedrijf ontwikkelde zich als specialist op het gebied van onderzoek, ontwerp en advies op het gebied van koude en warmte opslag.


Samen

In 2015 start Dick van Harlingen bij het bedrijf en later in 2017, na werkzaamheden in o.a. Qatar treedt ook Mark van Harlingen bij zijn vader in dienst. Ieder mens is uniek en samenwerking tussen familieleden is niet altijd vanzelfsprekend. Toch groeit hier een samenwerking uit waar de rollen op een natuurlijke wijze vervuld worden. Inmiddels kent een ieder zijn rol en wordt intensief samengewerkt om aan de groeiende vraag naar kennis over bodemenergie te kunnen blijven voldoen. VHGM is bijvoorbeeld aangesloten bij BodemenergieNL en het NAT (Netwerk Aquathermie).


Vanuit die netwerken levert VHGM een bijdrage aan de totstandkoming van nieuwe richtlijnen die nodig zijn in de veranderende wereld van de energietransitie.


De komende jaren blijft Stef zich richten op de technische aspecten van de realisatie van bodemenergie en de ontwikkelingen op het gebied van de normeringen en certificering van de bedrijfsvoering. Mark richt zich naast de bedrijfsvoering op de grotere projecten, interne opleidingen en de uitbreidingen met aquathermie. Dick richt zich naast de technische ontwikkelingen ook op de personele ontwikkelingen, de HR en de commerciële activiteiten.

Nu is de tijd rijp om een partnerschap aan te gaan. Hiermee worden zowel Dick als Mark medeaandeelhouder van VHGM en verzekert Stef zich van een bestendiging van de toekomst van het bedrijf.


VHGM bestaat echter uit veel meer dan 3 personen! En dat is goed terug te zien in de bedrijfscultuur waar iedereen zijn of haar unieke stukje bijdraagt. Momenteel kent VHGM 18 medewerkers waarmee samen wordt gewerkt aan de energietransitie.


Toekomst

Hiermee wordt de basis gelegd om met dit 3-manschap het bedrijf te laten ontwikkelen richting de groeiende vraag naar goede kennis op het gebied van bodemenergie en aquathermie. Zowel Bodemenergie als Aquathermie zijn hele belangrijke energiebronnen die ingezet kunnen worden voor het leveren van de energievraag en de vervanging van aardgas in woonwijken en utiliteitsgebouwen.


Voor beide technieken geldt dat Nederland koploper is, daarmee liggen er naast de ontwikkelingen in ons eigen land ook goede mogelijkheden in de omringende landen.

Met het 3-manschap is VHGM klaar voor deze uitdagingen!


In juli verscheen het interview vanuit Into Business over hoe corona effect had op VHGM, de bedrijfsopvolging en een nieuwe innovatie.

7 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page