top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Xplore, Diemen

Holland Park West in Diemen wordt een nieuwe woonbuurt binnen de wijk Holland Park en bestaat uit ca. 700 woningen. Het plan genaamd: Xplore is een initiatief van Bouwfonds Property Development en Dura Vermeer. Er worden in dit plan circa 212 sociale huurwoningen en 170 middeldure huurwoningen gerealiseerd. Daarbij is tevens rekening gehouden met circa 1.500 m² aan voorzieningen en wordt er een brede school gerealiseerd. Voor het project wordt beoogd om een duurzaam klimaatsysteem aan te leggen in combinatie met bodemenergie.


Voor de energievoorziening is gekozen gebruik te maken van een energieconcept met de combinatie van lucht en water. Een duurzaam energieopslagsysteem volgens het principe van koude- en warmteopslag wordt beoogd.


Dit systeem bestaat uit een open bodemenergiesysteem met één warme en één koude bron.


Het onderzoek naar de mogelijkheden van de inzet van bodemenergie is uitgevoerd door VHGM in nauwe afstemming met adviesbureau Merosch. De bron locaties, de vergunningen aanvraag en het bodem technische ontwerp zijn uitgevoerd door VHGM. Het balanceren van de bron wordt verzorgd door de inzet van combinatiewarmtepompen welke zowel aan de primaire zijde watervoerend zijn alsook lucht voerend.


In de zomer kan daardoor middels het onttrekken van warmte uit de buitenlucht de bron (deels) geregenereerd worden. Tevens kan de koude bron de gebouwen voorzien van verkoeling.


VHGM is trots op dat zij met haar expertise een aandeel heeft gehad in deze binnenstedelijke ontwikkeling.

6 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page