top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Workshop putmanagent

Afgelopen vrijdag heeft VHGM deelgenomen aan de workshop putmanagement bij KWR Watercycle Research Institute. Samen met 30 andere experts is er gewerkt aan ideeën voor het verbeteren van bronputten. Het verbeteren van bronputten is nodig in verband met de grote hoeveelheid lozingswater dat vrijkomt tijdens het schoonpompen en ontwikkelen van de putten. De oorzaak van deze grote hoeveelheid schoonpompwater is de skinfactor. Dit is een smeerlaag die op de boorgatwand wordt afgezet tijdens het boren. Voor het verbeteren van de putten zijn meerdere ideeën aangedragen zoals een bovengrondse proefopstelling en het onderzoeken van bestaande putten. Stef van Harlingen heeft aangedragen een nieuwe boortechniek te bedenken, waardoor de skin zoveel mogelijk wordt weggehaald, of niet eens wordt aangebracht.


Om tot een verbeterde put te komen zal VHGM met tijd en kennis bijdragen aan het ontwerpen van een nieuwe techniek. Zeer waarschijnlijk zal deze nieuwe boortechniek leiden tot een veldtest, waarna de bronput zal worden gemonitord om de resultaten te analyseren.

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page