top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

WKO Triplet monobron

Triplet monobron: 50% besparing in investeringskosten bronneninstallatie

Met het formuleren van de energietransitie en klimaatdoelstellingen heeft de overheid aangegeven dat zij verwachten dat de investeringskosten van duurzame klimaatsystemen door schaalvergroting en standaardisatie verminderd zouden kunnen worden met wel 40%.


De onrendabele piek

Met het overschakelen van het bivalente systeem, met een gecombineerde warmtepomp en gasketelsystemen, naar gasloze energievoorzieningen kan niet meer gebruik gemaakt worden van de (β-factor). De warmtepomp werd vaak uitgelegd op een vermogen van minder dan 50%, maar soms zelfs minder dan 30%, van het benodigde verwarmingsvermogen. De piekvraag werd dan door de gasketels verzorgd waardoor het bronnensysteem kleiner ontworpen kon worden.


Echter, met het overschakelen naar gasloze duurzame klimaatsystemen moet deze piekvraag opgevangen worden door de inzet van veel grotere warmtepompen. De voeding van deze warmtepompen vanuit de bodem wordt dan ook 2 tot 3 keer zo groot. Met het vergroten van de capaciteit van een bronsysteem worden de investeringskosten van dit systeem ook 2 tot 3 keer zo hoog. Ook wordt de kans groter dat een open bodemenergiesysteem niet mogelijk is wanner het oppervlak van het eigen perceel relatief klein is ten opzichte van de BVO, met name bij hoogbouw.


Besparing

Met de WKO Triplet Monobron heeft VHGM een innovatieve oplossing bedacht om met een beduidend lagere capaciteit en dus een lagere investering, dezelfde energievraag te kunnen leveren.

49 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page