top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

WKO Jaarrapportage

De jaarrapportage: een jaarlijkse verplichting voor bodemenergiesystemen

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken begonnen. Dit betekent dat het tijd wordt om de prestaties van de bodemenergiesystemen (BES) te gaan rapporteren aan het bevoegd gezag. In iedere vergunning Waterwet is namelijk een voorschrift opgenomen waarin staat dat er jaarlijks vóór 31 januari een rapportage naar de desbetreffende provincie of omgevingsdienst moet worden gestuurd.


Inhoud

In de jaarrapportage worden, per maand, verschillende parameters genoteerd. Het gaat hier onder andere om de energiehoeveelheden, waterhoeveelheden en de injectie- en onttrekkingstemperatuur. Daarnaast worden ook de minimale en maximale infiltratietemperatuur en de spuihoeveelheden genoteerd. Verder wordt er door sommige provincies geëist om de productiviteit of de SPF van het systeem te berekenen.

Door deze gegevens in een duidelijk overzicht weer te geven kan de vergunningverstrekker op een overzichtelijke wijze de prestaties van het BES beoordelen.


VHGM verzorgt uw jaarrapportage

Wij dienen elk jaar voor tientallen projecten de jaaropgave in. Voor veel systemen noteren wij namelijk maandelijks de prestaties door zelf in te bellen in de software van het desbetreffende systeem. Overigens kunnen wij ook jaaropgaves maken aan de hand van aangeleverde gegevens. De reden om VHGM dit te laten doen is zodat wij u kunnen ontzorgen en omdat als eis wordt gesteld dat de uitvoerende partij BRL gecertificeerd dient te zijn.


Heeft u nog hulp nodig bij het opstellen van de jaaropgave?

Neem dan gerust contact met ons op.

14 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page