top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Wijkgerichte aanpak

Kennis marktpartijen

Gisteren in de uitzending van Radar kwam de warmtepomp aan bod. Uit onderzoek blijkt dat momenteel 80% van de geplaatste warmtepompen zijn werk doet. Dit betekent dat 20% van de warmtepompen de woningen onvoldoende verwarmen. Wat het aandeel van de warmtepomp met de bodem als bron hiervan is, wordt niet vermeld. Het is een percentage waarvan heel Nederland het er mee eens is dat het beter moet. Het werd gelukkig nog even benoemd in het programma door Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland de brancheorganisatie van installateurs. Het is een gebrek aan kennis geweest dat er toe heeft geleid dat deze 20% heeft kunnen ontstaan. Iedere marktpartij binnen de bodemenergiebranche kan namelijk prima herleiden waarom een zekere warmtepomp niet goed genoeg zou werken binnen bepaalde omstandigheden. Zowel kennis als ontwikkelingen komen vanuit de markt en worden reeds op grote schaal ingezet.


Hoe wordt deze kennis ingezet?

Gelukkig zien gemeenten het belang hiervan in. Het belang om kennis in te zetten voor een wijkgerichte aanpak ten behoeve van de energielevering van de gebouwen in de wijk. Dit resulteert in goed onderzochte en integrale initiatieven voor het duurzaam leveren van energie. Op basis van de berekende energievraag van de wijk, wordt middels een haalbaarheidsstudie onderzoek gedaan naar verschillende energiebronnen waarvan de juridische en technische mogelijkheden in kaart worden gebracht. Naast de mogelijkheden voor het gebruik van de bodem, wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater, lucht, zon en zelf infrastructurele objecten (asfalt, fietspaden, riothermie). Het is de combinatie van verschillende energiebronnen welke zorgt voor de beste business case binnen een wijkgerichte aanpak.


Voor meer informatie over de wijkgerichte aanpak kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.


 

Download

Het Whitepaper: Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom?

Krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen Om de doelen van het Parijsakkoord te bereiken en gemeentes aardgasvrij te maken, is het essentieel om bodemenergie effectief te benutten. Een bodemenergieplan speelt een cruciale rol in het verduurzamen van wijken en biedt inzicht en richtlijnen, waardoor de transitie naar een energieneutrale gemeente wordt versneld. Het plan helpt ook bij het voorkomen van interferentie en overlapping van systemen in drukbevolkte gebieden. Lees meer in het whitepaper voor de volledige informatie over de kansen die bodemenergieplannen bieden. In het whitepaper wordt er inhoudelijk ingegaan op de volgende aspecten: 1. Bodemenergieplannen: wat, hoe, waar en waarom? 2. Wat is een bodemenergieplan? 3. Waar moet het plan minimaal aan voldoen? 4. Wie zijn er bij betrokken? 5. Wat zijn de werkbare beleidsregels? 6. Wanneer kiezen voor een bodemenergieplan? 7. Wat is de rol van de gemeente? 8. Welke koppelkansen en samenwerken?

5 views0 comments

留言


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page