top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Wessel Sikking

Wie het eerst komt, die het eerst pompt?

Dat is niet de manier waarop VHGM kijkt naar het efficiënt inzetten van bodemenergie. Bodemenergie vergt namelijk een multidisciplinaire aanpak waarbij kennis van de aquifers en scheidende lagen, de techniek, grondwaterkwaliteit en de juridische beperkingen en mogelijkheden alle hard nodig zijn om het bodemenergieplan tot een succes te maken.

Op het Earth Science Career Event aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft VHGM op 17 februari jonge geo-wetenschappers kennis laten maken met de interessante techniek van bodemenergie en de drukte in de ondergrond. Tijdens de workshop 'Het succesvol inzetten van Bodemenergieplannen' kregen de studenten een korte presentatie (afbeelding 1) over de werking van bodemenergie en de verschillende systemen.

Afbeelding 1: De korte presentatie


Bodemenergieplannen

Aansluitend kregen de studenten voorbeelden van bodemenergieplannen die door VHGM succesvol zijn uitgerold in Helmond en Den Haag. Ook gingen de studenten zelf aan de slag met deze plannen. Ze ontdekten dat met een bodemenergieplan de doelen planmatig in perspectief worden gezet, zodat het uitrollen van verduurzaming van wijken efficiënter wordt. Op deze manier worden inzichten gecreëerd en nuttige regels toegekend, zeker omdat er in verschillende wijken en/of gebieden in de ondergrond grote drukte ontstaat, met al reeds afgegeven vergunningen, met als gevolg (toekomstige) interferentie en overlap tussen systemen.


Aanstormend talent

De interactieve workshop van VHGM heeft aanstormend talent laten zien dat bodemenergie een multidisciplinaire aanpak vereist en dat er toekomst in zit. Tijdens de workshop kregen de deelnemers kennis aangereikt over het efficiënt inzetten van bodemenergie en gingen zij vervolgens in een casus verschillende scenario’s in QGIS uitwerken.

Afbeelding 2: aanstormend talent aan de slag


Een boring is niet ‘Boring’ (saai)

De casus van de workshop was Lincolnpark in Hoofddorp. Hierbij was het voornamelijk van belang om het risico op energieverlies te verminderen en geohydrologische risico’s in kaart te brengen.Uiteindelijk is de groep met de beste plankaart en bijhorende regels uitgekozen als winnaar van de workshop. Hieronder is de schets van de winnende groep bijgevoegd. De winnende groep mag met Hans van Hateren een dag meekijken met een boring tot ca. 200 meter diep in Amsterdam.


Winnende groep en onze eigen plankaart

De studenten gingen in de gelimiteerde tijd aan de slag met voor hun nieuwe begrippen als bodemenergie(plan), thermische straal, brondebiet en ruimtedruk.Het winnende groepje bedacht de volgende regels voor in het bodemenergieplan:

· Een minimale afstand van 140 meter tussen warme en koude bronstroken.

· Open bodemenergiesystemen mogen alleen geplaatst worden in het 3e watervoerende pakket.

· Verhoogd opstellen van booropstelling om minimaal 0,5 meter overdruk te creëren.


Deze regels gecombineerd met de plankaart (afbeelding 3) opgesteld door de studenten laat zien dat de studenten de bovengenoemde nieuw geïntroduceerde begrippen snel onder de knie kregen.Al met al een geslaagde middag vol nieuwe enthousiaste mensen voor bodemenergie.

Afbeelding 3: Plankaart


Ook benieuwd wat een bodemenergieplan voor jouw duurzame project kan betekenen? Download hier de Whitepaper en krijg regie op de ondergrond en inzet van warmtebronnen. Verder benieuwd wat VHGM voor jou kan betekenen? Samen met een betrokken team, bestaande uit verschillende disciplines, werken we met elkaar en met jou om een goed resultaat voor jouw project en omgeving te bereiken. Neem contact op door middel van bellen (023) 584 11 22 of mail ons info@vhgm.nl

64 views0 comments

Comentarios


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page