top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

WIBON en warmtenetten

Het aantal warmtenetten in Nederland stijgt. De gasloze revolutie draagt bij aan een groot toenemend aantal ondergrondse leidingnetten voor het transporteren van warmte en koude. Deze worden ook wel gekoppeld aan bodemenergie- en geothermiesystemen. De projecten hiervoor worden opgezet door verscheidene partijen en niet alleen meer de partijen van wie we dat gewend waren. Dit kunnen kleinschalige projecten zijn waar bijvoorbeeld twee gebouwen warmte en koude uitwisselen, maar ook de grotere integrale projecten schieten met bosjes uit de grond, of eigenlijk in de grond! En dat zorgt voor een groot toenemend aantal leidingen in de ondergrond.


Op 31 maart 2018 is de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) vervallen en is de nieuwe wet WIBON (Wet informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten) van kracht geworden. Hierdoor verandert er voor bodemenergiesystemen en warmtenetten niet veel. Het risico blijft echter altijd aanwezig wanneer er wordt gekozen om de kabels en leidingen niet volgens deze wet te laten registreren wanneer ze op eigen terrein liggen. Ook al is dit niet verplicht, helpt het natuurlijk wel om schade te voorkomen wanneer deze bij het Kadaster worden geregistreerd. Better safe than sorry.


Om onze opdrachtgevers te ontzorgen verzorgen wij deze registraties, en houden een oogje in het zeil wanneer er graaf- of andere ondergrondse werkzaamheden nabij de kabels en leidingen plaatsvinden. Hierdoor vermindert de kans op beschadiging aanzienlijk wat van groot belang is voor uw (misschien wel monovalente) installatie of de woonwijk.

Hoe werkt dat nou?


U levert de revisietekeningen aan van het project. VHGM laat deze registreren bij het Kadaster. Zodra een derde partij een graafmelding doet, komt er bij ons een melding binnen. Er wordt dezelfde dag nog gekeken of de melding risico’s met zich meebrengt waar u over wordt ingelicht. Deze werkzaamheden verzorgen we voor u voor een relatief laag jaarlijks terugkerend bedrag en betekent voor u een hoop zorgen minder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick van Harlingen.

5 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page