top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Weersinvloeden WKO

De zachtste decembermaand sinds het begin der metingen. Volgens het KNMI is de afgelopen december de allerwarmste ooit geweest met een gemiddelde temperatuur van 9,5 °C, hoger dan een normale gemiddelde temperatuur in april. De hoogste temperatuur gemeten was 16,6 °C, bijna een record.


Uit technische en juridische overwegingen is het van groot belang dat de energiehoeveelheden bij een WKO-systeem in balans zijn. Als dit niet het geval is kan men te maken krijgen met een warmte- of een koudeoverschot. De extreem zachte weersomstandigheden van de afgelopen maanden hebben hier een sterke invloed op. Voor sommige systemen, welke kampen met een koudeoverschot, biedt dit uitkomst voor de energiebalans. Andere systemen, welke nog teveel warmte over hebben van de afgelopen zomer, kunnen hierdoor echter in de problemen komen.


Het is nog onzeker wat de rest van de winter ons gaat brengen. Hoe dan ook is het van belang om bij een WKO-systeem te anticiperen op de omstandigheden die invloed hebben op het systeem. Vroegtijdig actie ondernemen is hierbij van groot belang om een situatie niet uit de hand te laten lopen. De winter kan immers zo weer voorbij zijn, dus wie nog koude nodig heeft, moet hier nu extra aandacht aan schenken.


Steeds vaker komen er berichten over bijzondere weersomstandigheden, zowel warm of koud weer als regenachtige of zonnige omstandigheden wisselen elkaar af. Als gevolg hiervan wordt het bijsturen van sommige systemen eerder regel dan uitzondering. Met de juiste vakkennis en een robuust ontwerp kunnen we systemen hiertegen bestand maken. Door een innovatieve inzet van regeneratiesystemen kan niet alleen meer zekerheid verkregen worden over het behouden van een energiebalans, maar kan er ook naar gestreefd worden om het energieverbruik voor de balanscorrectie zoveel mogelijk te beperken.

2 views0 comments

Σχόλια


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page