top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Warmteopslag fietspad

Een beetje raar om het met het huidige weerbeeld over ijsvrij te hebben, maar toch doen we het! In december schreven we al over hoe het bodemenergiesysteem in het fietspad langs de N444 bij Voorhout sneeuw- en ijsvrij gemaakt wordt zonder strooi- of veegwerkzaamheden, maar in de zomer werkt dit bodemenergiesysteem ook op volle toeren!


Het wegdek van het fietspad en voetpad bestaan uit elementen waar (vloerverwarmings)leidingen in zijn verwerkt. Door deze leidingen stroomt een waterglycol mengsel dat samen met het wegdek opwarmt in de zomer. Deze warmte wordt via een techniekruimte uitgewisseld met het circuit van het grondwatersysteem dat VHGM heeft ontworpen. Het gaat dus om twee aparte circuits die warmte en koude uitwisselen.

Het totale oppervlak van het fiets- en voetpad betreft zo’n 850 m² bestaande uit 150 betonelementen. Aan het begin van de hittegolf in juli 2018 is het systeem gemonitord.


Tijdens deze periode is alleen het fietspad gemonitord dat uit iets meer dan de helft van het totale oppervlak bestaat. Gedurende deze periode is er een grondwaterdebiet gehanteerd van 200.000 liter water per dag, maximaal 10 m³/h. De natuurlijke grondwatertemperatuur van ca. 12 °C warmt op door de uitwisseling met het warmere waterglycolmengsel van het fietspad. Hierdoor gaat het grondwater met circa 17 °C terug de bodem in.


Op die manier kan het bodemenergiesysteem van het fietspad per dag ruim 1 MWh aan warmte-energie laden om ook de volgende winterperiode het fietspad ijs- en sneeuwvrij te houden. Met deze weersomstandigheden is het fietspad in combinatie met een bodemenergiesysteem zelfs goed in te zetten om gebouwen/woningen te verwarmen in de winter. Het ontwerp kan namelijk groter worden uitgelegd.


Dus hoewel wij in Nederland een hittegolf aan het trotseren zijn en het Nationaal Hitteplan van kracht is, bereidt het bodemenergiesysteem van het fietspad langs de N444 zich alweer voor op de koude greep van Koning Winter. Zoals het er naar uit ziet, zal het duurzame fietspad ook in het winterseizoen van 2018/2019 weer onderhoudsarm en vrij van ijs zijn!

5 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page