top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Waldo Centrum Den Haag

Eind 2016 zijn de werkzaamheden voor het project Waldo City voor VHGM afgerond. Waldo City bestaat uit de gebouwen Waldo First, Waldo Neighbour, Waldo Twins, Waldo Park en Waldo Tower. Deze laatste 3 zullen bestaan uit ca. 416 éénkamer-appartementen en zullen voor de energievoorziening gebruik gaan maken van een duurzaam open bodemenergiesysteem in de vorm van een monobron. Dit ook ten aanzien van het behalen van het energielabel A++.


Waldo Tower is het kroonjuweel van Waldo City. De Tower wordt 22 verdiepingen hoog en zal 320 appartementen herbergen met een totaal bruto vloeroppervlak (BVO) van circa 13.000 m².

Daarnaast is er 879 m² BVO beschikbaar voor commerciële doeleinden. Doordat de appartementen alleen verwarmd gaan worden, zal er een energetische onbalans in de bodem ontstaan. Om deze onbalans in een balans om te zetten is, naast het bodemenergiesysteem, ook een oppervlaktewaterregeneratiesysteem aangelegd. Hierbij wordt in de zomer het opgewarmde oppervlaktewater uit de Laakhaven en het Laakkanaal gebruikt om extra warmte op te slaan in de bodem. Dit kan dan in de winter weer gebruikt worden om de appartementen te verwarmen.

Voor het oppervlaktewaterregeneratiesysteem heeft VHGM een oplossing bedacht om het water uit de Laakhaven te onttrekken en te retourneren. Hiervoor is een ontwerp gemaakt dat ter goedkeuring bij de gemeente is aangeboden. VHGM heeft hiervoor zowel in het voortraject als in de uitvoering de coördinatie verzorgd voor deze uiteindelijke creatieve oplossing.

Naast het ontwerpen en begeleiden van de monobron is door VHGM ook de distributieleiding tussen Waldo Tower en Waldo Park succesvol gerealiseerd. Door de vele facetten en een goede coördinatie met de bouwaannemer, booraannemer, civiele aannemer en de gemeente is het project succesvol afgerond.

12 views0 comments

Comentários


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page