top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

VHGM monitort, beheert en optimaliseert bodemenergiesystemen


Na de investering in een open bodemenergiesysteem komt het geregeld voor dat de installatie nog niet optimaal gebruikt wordt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de eindgebruiker van het gebouw onvoldoende inzicht heeft in de werking van het klimaat- en het bodemenergiesysteem. Het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat de installatie te weinig of juist teveel energie laadt. Een gevolg hiervan is dat er comfortklachten ontstaan en dat er bodemzijdig een onbalans optreedt, waardoor niet aan de vergunning voldaan wordt. Vanuit de aanleg van de installatie wordt veelal een onderhoudscontract aangegaan. Dit contract richt zich voornamelijk op het inbedrijf houden van de installatie en vaak minder op de efficiëntie van de installatie, het comfort in het gebouw en de vergunningsvoorschriften van het bodemenergiesysteem.


Bij diverse projecten resulteert dit in hogere gebruikerskosten, vermindering van het comfort, hogere kosten voor regeneratie en vergunningsovertredingen. Om deze problemen te voorkomen en vroegtijdig fouten in de installatie te verhelpen, kan, in nauwoverleg met de opdrachtgever, het systeem gemonitord worden door een gespecialiseerd bedrijf. Dit monitoren richt zich op de afname van energie vanuit het gebouw en de technische staat van de installatie.

Naast het verhelpen van bovenstaande problemen zijn er ook vanuit de wetgeving richtlijnen opgesteld voor het beheren en onderhouden van bodemenergiesystemen. VHGM verzorgt dit beheer volgens de BRL6000-21 en BRL11000. Groot voordeel van een goed beheer is dat VHGM voor de opdrachtgever alle documenten compleet maakt, zodat voldaan kan worden aan de vergunningsvoorschriften. Bijkomende voordelen zijn dat het systeem bewaakt wordt, het rendement verbetert en dat de levensduur van de installatie aanzienlijk verlengt kan worden. Daarnaast zorgt deze werkwijze ook voor een aantal financiële voordelen. Door vastlegging van alle informatie is overdracht van het onderhoud of zelfs de exploitatie van systemen naar andere partijen, makkelijker te realiseren.

VHGM verzorgt voor een groot aantal projecten het beheer, de monitoring en provinciale voorschriften. Door periodiek de functionaliteit van de installatie te controleren kunnen wij, samen met de opdrachtgever, de efficiëntie van de installatie verhogen, waardoor de kosten beperkt blijven.

2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page