top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Uitvoeringsbegeleiding

Voor het project Enza Zaden is VHGM betrokken bij de uitvoeringsbegeleiding voor de aanleg van het bodemenergiesysteem. Enza Zaden ontwikkelt nieuwe groenterassen die wereldwijd geteeld, verkocht en gegeten worden. Het familiebedrijf focust op innovatie en op duurzaamheid en heeft daarom gekozen voor een investering in een duurzaam bodemenergiesysteem. Het bodemenergiesysteem zal bestaan uit één doublet, een warme en koude bron, dat jaarlijks 5000 MWh thermische energie zal leveren aan het bedrijf.

Ter ondersteuning van Enza Zaden zal VHGM toezicht houden op de aanleg van het bodemenergiesysteem. Voorafgaande aan de installatie zullen documenten ter goedkeuring gecontroleerd worden, waarbij op de volgende documenten wordt getoetst: het onderliggende bestek, de BRL normeringen, Vergunningen, Veiligheid & Milieu en het technische aspect.


Tijdens de realisatie zal VHGM toezien op de juiste werkmethoden volgens de toetsingskaders en ons kwaliteitssysteem. Alvorens en tijdens de uitvoering wordt het werk door ons gecoördineerd. Wij dragen bij aan de kwaliteitsborging en het behalen van voldoende capaciteit voor een langdurig gebruik.

2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page