top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Sneeuwvrij dankzij Bodemenergie

Misschien heeft u ons project ‘Duurzaam fietspad’ in Voorhout al eens langs zien komen? Vlakbij het Teylingen College hebben we een druk bezocht fietspad voorzien van een bodemenergiesysteem, zie project.


Even in het kort: In de zomer warmt het fietspad op en dus ook de leidingen in het fietspad. Het fietspad wisselt zijn warmte uit met een open bronsysteem. In de winter wordt de opgeslagen warmte gebruikt om het fietspad te verwarmen.


Met de sneeuwval van afgelopen dagen was dit natuurlijk een uitgelezen kans om de werking van het systeem te controleren. Op de foto een prachtig plaatje van een sneeuw- en ijsvrij fietspad! Naast het mooie plaatje buiten worden ook de temperaturen in het systeem gemonitord. Dit is natuurlijk hartstikke interessant om te weten, aangezien een dergelijk systeem ook gekoppeld zou kunnen worden aan een gebouw of meerdere woningen.2 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page