top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Slachthuisbuurt Haarlem

De Slachthuisbuurt in Haarlem wordt opgeknapt. Tussen de Hannie Schaftstraat en de Schipholweg worden/zijn een aantal nieuwbouw woningcomplexen, met appartementen, eengezinswoningen en commerciële ruimten gerealiseerd. Voor een deel van de bouwblokken wordt de energie uit een duurzaam grondwatersysteem onttrokken. De bouwblokken 4a, 5a en 5b worden/zijn aangesloten op een collectief grondwatersysteem.

De volgende werkzaamheden zijn voor dit project door ons uitgevoerd:

  • Geohydrologische bureaustudie

  • Ontwerp bronnen

  • Vergunning Waterwet met effectenstudie

  • Lozingsvergunning oppervlaktewater

  • Bestek grondwatersysteem

  • Beoordeling offertes booraannemers

  • Uitvoeringsbegeleiding

  • Registratie kabels en leidingen conform WION

Systeem specificaties:

Grondwatersysteem:KWO

Koelvermogen:787 kW

Verwarmingsvermogen:250 kW

Grondwaterdebiet:50 m3/h

Aantal bronnen:1

Diepte bronnen:ca. 180 m

3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page