top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

Rosenstock-Huessy Huis, Haarlem

Oplevering

Het bodemenergiesysteem en de energiecentrale van het Rosenstock-Huessy Huis is opgeleverd. In opdracht van Stadsherstel Amsterdam heeft VHGM, in samenwerking met id energie, het ontwerp uitgevoerd en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Visser Pomp Techniek (VPT) heeft de installatie aangelegd. Middels een monobronsysteem van 21 m³/h worden de gerenoveerde appartementen duurzaam verwarmd en gekoeld. Uiteindelijk worden 34 appartementen op het systeem aangesloten.


VHGM verzorgt voor de opdrachtgever het beheer van de installatie. Dat betekent dat de energie wordt gemonitord en eventuele storingen worden gemeld zodat tijdig kan worden ingegrepen en bijgestuurd. Daarnaast wordt door ons voldaan aan de provinciale voorschriften vanuit de provincie.


Projectinformatie

In het centrum van Haarlem ligt het Rosenstock-Huessy Huis. Het gebouwencomplex is afkomstig uit de 15e eeuw en is daarmee een monumentaal pand. Het gebouw is in het jaar 1437 benoemd tot het Sint Jacobs Godshuis. Een bijpassende naam aangezien veel pelgrims deze locatie als start gebruikte voor hun pelgrimstocht Santiago de Compostela.

Het gebouw heeft ook onderdak geboden aan activiteiten op het gebied van zorg van allerlei aard. Dit is in de loop der eeuwen veranderd waardoor het gebouwencomplex nu voor een groot deel bewoond wordt.


De huidige eigenaar van het pand is voornemens het gebouw te voorzien van een open bodemenergiesysteem in combinatie met enkele warmtepompen. Dit systeem moet er voor zorgen dat het gebouw geen gasaansluiting meer nodig heeft. De werkzaamheden kunnen overigens niet zomaar worden uitgevoerd. De ontgravingen op locatie zullen onderzocht worden door een archeologisch bureau omdat eventuele historische activiteiten aangetroffen kunnen worden.


Naast het uitwerken van het systeemconcept voor de klimaatinstallatie en het ontwerp van de energiecentrale wordt door VHGM ook het ontwerp van het ondergrondse deel gemaakt. Haarlem kent wat interessante uitdagingen wat de bodem betreft en daarvoor zijn wij de ideale partij om het ontwerp te maken. Vervolgens vragen we de vergunning aan voor het mogen onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van het bodemenergiesysteem. Door het gebrek aan ruimte zal een monobron in de binnentuin worden aangelegd.8 views0 comments

コメント


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page