top of page

Duurzame project blogs

Bodemenergie! Het perfecte fundament om op te bouwen!

  • Writer's pictureEsther Roest

ROC Flevoland aan duurzame energie

Het ROC van Flevoland heeft een nieuwe school geopend in Almere Poort genaamd ‘MBO College Poort’. Door de toevoeging van deze school kan het ROC van Flevoland alleen al 130 verschillende opleidingen verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.


Een mooi initiatief van het ROC is dat zij vanaf de beginfase voornemens waren om het gebouw te voorzien van een duurzaam klimaatsysteem. Al snel is de keuze gevallen op een open bodemenergiesysteem. Op basis van de energetische uitgangspunten heeft VHGM vervolgens een ontwerp gemaakt. Hierbij is gekozen voor een monobronsysteem. Dit scheelt in de uitvoeringskosten aangezien het warme- en koude bronfilter in één boorgat worden gerealiseerd. Het is wel van belang dat de bodem over voldoende geschikte grondlagen beschikt, wat vooraf goed onderzocht moet worden.

De bron wordt tot maximaal 190 meter geboord en zal na ontwikkeling een debiet van maximaal 45 m³ per uur verpompen. VHGM begeleidt de uitvoering omtrent het boren. Dit betekent dat wij de grondmonsters analyseren en aan de hand daarvan een boorbeschrijving met inbouw- en aanvulstaat maken. Na het schoonpompen van de bronnen keuren wij de bronnen op zandhoudendheid en meten we de hoeveelheid kleine deeltjes slib middels ons MFI-apparaat.


In week 36 heeft de boring plaatsgevonden, waarbij verhoogd is opgesteld. Het is de bedoeling dat het systeem eind 2017 in gebruik wordt genomen.


3 views0 comments

Comments


Neem contact op met VHGM

Ontwerp- en adviesbureau in Bodemenergie en Aquathermie

bottom of page